Autokeuringinfo.be is een informatieve website en is onafhankelijk van eender welk keuringsstation. Hebt U specifieke vragen in verband met uw dossier, opmerkingen met betrekking tot de keuring van uw voertuig of de werking van de keuringsstations? U kan dan rechtstreeks contact opnemen met de autokeuring zelf. U vindt de contactgegevens voor de verschillende keuringscentra op onze website.

Keuringscentra


FOD Mobiliteit en Vervoer

Contact FOD Mobiliteit en Vervoer BelgiëVia de website krijgen wij weleens opmerkingen of vragen binnen met betrekking tot onderwerpen die onder de bevoegdheid vallen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Als onafhankelijke website kunnen wij  uiteraard niet helpen om te antwoorden op vragen en klachten.

Dergelijke vragen en opmerkingen kan u daarom best via de juiste webpagina rechtstreeks richten aan de bevoegde instanties. Daarom vermelden we hieronder graag even de gegevens van de bevoegde FOD.

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Als u op de link klikt wordt u doorverwezen naar de juiste pagina:


De webmaster van de website kan u bereiken via onderstaande gegevens. Dit is gericht aan de webmaster van de website en dient niet om de diverse diensten van de autokeuring te bereiken. Onderstaande gegevens zijn enkel voor technische opmerkingen, doorgeven van aanvullende informatie, wijzigingen aan de inhoud, en dergelijke meer, met betrekking tot de website zelf.

Uw email adres en verdere gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt om een eventueel antwoord te geven op uw vraag of opmerkingen. Uw gegevens worden binnen de 6 maanden gewist. Behalve om een eventueel antwoord te geven op uw vraag zullen wij u niet verder contacteren. U ontvangt van ons geen nieuwsbrief, uw persoonsgegevens worden niet verder verwerkt en worden niet doorgegeven aan derden.