kostprijs autokeuring prijsBent je op zoek naar de prijs autokeuring? De prijzen in Vlaanderen zijn bij alle keuringsstations gelijk. Je kan dus vrij kiezen bij welk station je je voertuig wil laten inspecteren. Je kan er van op aan het tarief van de autokeuring overal hetzelfde is. Bovendien ben je ook niet verplicht om naar het centrum in eigen streek of regio te gaan. Prijzen en meer info over specifieke vormen van keuringen vind je op de volgende pagina’s: prijs jaarlijkse keuring auto, prijs keuring voor verkoop en keuring op afspraak

De tarieven van de keuring zijn 21% btw ingegrepen

1 – Tabel: prijs basiskeuring van een voertuig

Een personenwagen, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto 38,50 €
Een autobus of autocar 68,70 €
Een lichte vrachtauto of een kampeerauto waarvan de MTM 3.500 kg niet overtreft 43,50 €
Een vrachtauto, trekker of een kampeerauto waarvan de MTM groter is dan 3.500 kg 68,70 €
Een aanhangwagen of een oplegger waarvan de MTM 3.500 kg niet overtreft 38,50 €
Een aanhangwagen of een oplegger waarvan de MTM groter is dan 3.500 kg 56,80 €

Wat kost de jaarlijkse basiskeuring van een voertuig?De basiskeuring van een voertuig is wat we in de praktijk de jaarlijkse keuring noemen. Naast deze keuring zal de technische inspectie ook een milieukeuring van het voertuig uitvoeren. Dit is verplicht omdat het de taak is van de schouwing om naast de veiligheid ook de milieu-impact van voertuigen te controleren.

Om de totale prijs te kennen van een ‘gewone standaardkeuring’ moet je dus beide bedragen optellen. De kostprijs van deze milieukeuring vind je verder op deze pagina onder punt 14.

2 – Tabel: prijs gedeeltelijke keuring van een voertuig

Op verzoek van een bevoegde persoon 15,40 €
Ingevolge een administratieve keuring of herkeuring 9,80 €
Ingevolge een technische herkeuring 15,40 €
Keuring van de koppelingsinrichting voor de voertuigen die geen aanhangwagens slepen waarvan de MTM 750 kg overtreft 15,40 €

3 – Tabel: Prijs keuring van de overeenstemming met de in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs opgenomen gegevens tijdens een eerste periodieke of volledige keuring, en tijdens de eerste van deze keuringen na de inschrijving op naam van een andere titularis

Van een voertuig waarvan de MTM de 3.500 kg niet overtreft 4,90 €
Van een voertuig waarvan de MTM hoger is dan 3.500 kg 15,40 €

4 – Tabel: toeslag voor een laattijdige volledige keuring

In de eerste maand 9,80 €
Tijdens de tweede en derde maand 14,00 €
Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand 21,00 €
Na de zesde maand 35,00 €

meerprijs en kosten voor een laattijdige keuringTe laat met je auto naar de schouwing gaan is geen idee. Een laattijdige keuring kost meer geld. Automatische camera’s met nummerplaatherkenning scannen voertuigen om te zien of ze in orde zijn met de verzekering en of het voertuig wel gekeurd is. Je riskeert dus een boete hiervoor en de pakkans is vrij groot.

Een extra reden om je wagen niet laattijdig te laten keuren: bij een ongeval kan de verzekering moeilijk doen en eventueel weigeren om uit te betalen.

5 – Prijs wegen van een voertuig op de autokeuring 18,20 €
6 – Prijs voor het opstellen, valideren en afleveren van een aanvraag om inschrijving 4,90 €
7 – Prijs opstellen en afleveren van een uittreksel uit het goedkeuringsverslang 9,80 €
8 – Prijs keuring van de inrichting tegen opspattend water 7,00 €

9 – Tabel: prijs voor een gelijkvormigheidskeuring

Keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs: zonder opmeten van de remorganen 94,60 €
Keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs: met opmeten van de remorganen 126,20 €
Validering of aflevering van een identificatieplaatje 9,80 €

 

10 – Prijs opstellen en afleveren van een verslag voor autocars met het oog op het bekomen van de Duitse TEMPO100 machtiging 31,50 €
11 – Prijs opstellen en afleveren op vrijwillige basis van een attest CEMT 15,40 €
12 – Prijs afgifte van een duplicaat van elk origineel document dat werd afgeleverd 15,40 €
13 – Prijs keuring van de lichtdoorlatendheid van de ruiten 4,90 €

14 – Tabel: prijs van een milieukeuring op de autokeuring

Personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto’s met een motor met compressieontsteking 14,70 €
Bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking 17,50 €
Voertuigen met een motor met elektrische ontsteking 4,90 €

15 -Tabel: Keuring snelheidsbegrenzer en/of tachograaf en installatie

a) met snelheidssimulator:
   1) voertuigen uitgerust met snelheidsbegrenzer en tachograaf 36,40 €
   2) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een tachograafsignaal 36,40 €
   3) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een ander dan het tachograafsignaal 18,20 €
   4) voertuigen enkel uitgerust met een tachograaf 18,20 €
b) visuele keuring zonder snelheidssimulator 18,20 €

16 – Tabel: Keuring remdoelmatigheid, ophanging en verlichting

a) remdoelmatigheid in beladen toestand:
1 voertuig met hoogstens twee assen:
   test met lading 18,90 €
   test met extrapolatie zonder aansluitingen of bediening onder het voertuig 11,20 €
   test met extrapolatie met aansluitingen of bediening onder het voertuig 40,70 €
2 voertuig met meer dan twee assen:
   voertuig met drie assen – toeslag 8,40 €
   voertuig met vier assen – toeslag 16,80 €
   voertuig met vijf assen – toeslag 25,20 €
   voertuig met zes of meer assen – toeslag 33,60 €
b) ophanging 8,40 €
c) verlichting 8,40 €

17 – Tabel: prijs keuring van de L.P.G.-installatie

Volledige keuring van de L.P.G.-installatie 21,00 €
Herkeuring van de L.P.G.-installatie 15,40 €
Vereenvoudigde keuring van de L.P.G.-installatie 7,00 €

18 – Tabel: prijs keuring van de N.G.V.-installatie

Volledige keuring van de N.G.V.-installati 20,80 €
Herkeuring van de N.G.V.-installatie 15,30 €
Vereenvoudigde keuring van de N.G.V.-installatie 6,90 €

19 – Tabel: prijs van de A.D.R.-keuring

Volledige keuring 54,70 €
Herkeuring 15,40 €
Verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument 15,40 €

20 – Tabel: prijs keuring inzake kwaliteitsnormen

Het betreft de keuring van de kwaliteitsnormen waaraan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd personenvervoer moeten voldoen.

Keuring per configuratie 38,50 €
Toeslag voor een eerste keuring 38,50 €
Toeslag voor een laattijdige aanbieding:
   In de eerste maand 9,80 €
   Tijdens de tweede en derde maand 14,00 €
   Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand 21,00 €
   Na de zesde maand 35,00 €

21 – prijs keuring van een voertuig na ongeval

Keuring van de wiel- en de chassisgeometrie 119,90 €
Keuring van de wielgeometrie 60,30 €

 

22 – Prijs keuring volgens bijlage 15 van de punten 1.1.17 en 1.6 (ALR/ABS) 30,80 €
23 – Prijs kleven van een vignet voor de verlenging van de geldigheid van een handelaars-of proefrittenplaat 4,20 €
24 – Prijs kleven van een keuringsvignet voor het bevestigen van de geldigheid van de keuring 6,30 €
25 – Prijs keuring van een gezichtsveldverbeterd systeem 9,80 €
26 – Prijs van een tweedehandskeuring 70,10 €
27 – Prijs van een tweedehandskeuring beperkt tot een visuele keuring 49,10 €

 

28 – Prijs registratie van de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het certificaat van overeenstemming van het voertuig 0,00 €
29 – Prijs opstellen en afleveren oldtimerverslag 19,60 €
30 – Prijs afgifte duplicaat oldtimerverslag 15,40 €
31 – Prijs opstellen van een CAR-PASS (minstens 4 kilometerstanden met intervallen van minstens 2 maanden) 10,50 €

32 – prijs opstellen van een tuningrapport

Opstellen tuningrapport 9,80 €
   Tuningrapport – 2 validaties 19,60 €
   Tuningrapport – 3 validaties 29,10 €
   Tuningrapport – 4 validaties 39,20 €
   Tuningrapport – 5 validaties 49,00 €
   Tuningrapport – 6 validaties 58,80 €
   Tuningrapport – 7 validaties 68,60 €
   Tuningrapport – 8 validaties 78,40 €
   Tuningrapport – 9 validaties 88,20 €

33 – Tabel: prijs motorkeuring 2023

Prijs keuring motorfiets na ongeval 53,70 €
Prijs keuring motorfiets bij tweedehandsverkoop 53,70 €

prijs van een motorkeuringVanaf 2023 is de motorkeuring verplicht voor een aantal soorten motoren. Dit is gelukkig geen jaarlijkse controle zoals we die kennen bij auto’s. De motorkeuring of motorfietskeuring is enkel nodig na een ongeval en bij tweedehands verkoop van de moto. Dit geldt niet voor alle motorfietsen. Er moet voldaan zijn aan een aantal technische specificaties. Wel geldt deze nieuwe keuring voor zowel modellen die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor, een elektrische motor of een hybride aandrijving.


Aan de informatie die wij verstrekken kan geen juridische waarde worden ontleend. Voor de laatste tarieven verwijzen wij u door naar de officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor het bepalen en opstellen van de tarieven. De hier verstrekte informatie heeft een louter informatief karakter. Deze kan mogelijk niet up-to-date zijn en onjuistheden en/of typefouten bevatten.

De prijs die je betaalt op de technische inspectie stijgt jaarlijks. De tarieven worden telkens op 1 januari aangepast. Deze prijsstijgingen gaan mee met de index.


Bespaar geld op de prijs autokeuring

Niemand betaalt graag teveel. Daarom geven we je nog graag enkele tips mee:

  • Ga tijdig naar de keuring.  Zo vermijd je een toeslag op de prijs autokeuring. Zoals je uit bovenstaande prijzen kan afleiden kan de toeslag immers oplopen tot meer dan 35 euro extra!
  • Zorg dat je de nodige documenten bij hebt. Op onze website proberen we heel wat info hierover mee te geven. Daarmee vermijd je dat je zonder keuring terug naar huis moeten keren.
  • Check je voertuig of laat dit checken vooraleer je je bij de autokeuring aanbiedt. Het zou spijtig zijn dat je moet terugkeren voor een herkeuring voor een klein gebrek dat jr gemakkelijk zelf vooraf had kunnen nakijken en (laten) oplossen.

Waar vind je de autokeuring?

kostprijs keuring tavievenBovenstaande kostprijzen zijn wettelijk vastgelegd en zijn dus geldig in alle keuringsstations. Opgelet, het is mogelijk dat niet alle bovenstaande vormen van keuringen in elk station mogelijk zijn. Hieronder vind jr een overzicht met de autokeuringen in Vlaanderen en Brussel. Op de detailpagina van het station geven we je de contactgegevens mee. Zo kan je desgewenst nagaan of je met een specifieke keuring in een bepaald station terecht kan.

Autokeuring Alken Autokeuring Anderlecht Autokeuring Antwerpen Autokeuring As Autokeuring Asse-Mollem Autokeuring Brakel Autokeuring Brasschaat Autokeuring Brugge Autokeuring Deerlijk Autokeuring Dendermonde Autokeuring Deurne Autokeuring Diest-Webbekom Autokeuring Diksmuide Autokeuring Eeklo Autokeuring Erembodegem-Aalst Autokeuring Geel Autokeuring Gent Autokeuring Halle Autokeuring Haren Autokeuring Hechtel-Eksel Autokeuring Heers Autokeuring Heist-op-den-Berg Autokeuring Hoboken Autokeuring Ichtegem Autokeuring Ieper Autokeuring Kontich Autokeuring Londerzeel Autokeuring Malle Autokeuring Mechelen Autokeuring Nazareth Autokeuring Oostende Autokeuring Roeselare Autokeuring Rotselaar Autokeuring Schaarbeek Autokeuring Sint-Denijs-Westrem Autokeuring Sint-Niklaas Autokeuring Stekene Autokeuring Tielt Autokeuring Tienen Autokeuring Turnhout Autokeuring Vilvoorde Autokeuring Vorst Autokeuring Wevelgem Autokeuring Willebroek Autokeuring Wondelgem Autokeuring Zellik Autokeuring Zwijnaarde