In de provincie Vlaams-Brabant zijn er in totaal acht verschillende autokeuringen. De keuring Vlaams-Brabant wordt georganiseerd door drie verschillende bedrijven. Deze staan dus in voor één of meerdere keuringscentra. Vijf van de acht centra vallen onder de AIBV. Het gaat meer bepaald om de stations Halle, Zellik, Zemst, Asse-Mollem en Londerzeel. Voor de schouwingen in Rotselaar, Tienen en Diest zorgt de Groep Autoveiligheid.

Keuringen in Vlaams-Brabant

Opgelet: de voormalige autokeuring in Vilvoorde is verhuisd naar Zemst-Cargovil

Hoofdzetels keuringen

Voor de volledigheid geven we hier nog even de hoofdzetels mee van de verschillende organisaties die een uitbating hebben in Vlaams-Brabant.

Groep Autoveiligheid
Keuringen van Rotselaar, Tienen en Diest
Lammerdries 7
2440 Geel
E-mail: info@autoveiligheid.be
Website: https://www.autoveiligheid.be

AIBV
Keuringen in Halle, Zellik, Zemst, Asse-Mollem en Londerzeel
Z.1 Research Park 90
1731 ZELLIK
TEL 02/559.09.99 – FAX 02/527.14.29
www.aibv.be
info@aibv.be