herkeuring in 2024Een herkeuring van een voertuig zal in 2024 een stuk klantvriendelijker kunnen. In België worden de autokeuringen al decennialang uitgevoerd door een beperkt aantal bedrijven die een monopolie hebben op de uitbating van keuringscentra. Voor elke keuring en herkeuring ben je verplicht om bij deze bedrijven langs te gaan.

In 2024 zal de autokeuring echter een opmerkelijke verandering ondergaan die niet alleen de huidige centra zal omvatten, maar ook erkende garagisten de mogelijkheid zal bieden om herkeuringen uit te voeren. Deze ingrijpende hervorming, geïnitieerd door de minister van Mobiliteit Lydia Peeters, heeft als doel de druk op de huidige keuringscentra te verlichten, de klantvriendelijkheid te verbeteren en de wachttijden aanzienlijk te verminderen.

De huidige situatie:

Op dit moment is de autokeuring in België een proces dat wordt uitgevoerd in gespecialiseerde keuringscentra die verspreid zijn over het hele land. Elk voertuig, nieuw of gebruikt, moet periodiek gekeurd worden om te garanderen dat het voldoet aan de technische en veiligheidsnormen. De herkeuring, die nodig is wanneer een voertuig niet aan de vereiste normen voldoet, moet opnieuw plaatsvinden in hetzelfde keuringscentrum. Dit heeft vaak geleid tot lange wachttijden en ongemak voor de eigenaren van voertuigen die een herkeuring nodig hebben.

De voorgestelde hervorming:

De voorgestelde hervorming van de autokeuring in België, die naar verwachting in de loop van 2024 in werking zal treden, zal herkeuringen mogelijk maken bij erkende garagisten. Dit betekent dat voertuigeigenaren niet langer verplicht zullen zijn om naar het oorspronkelijke keuringscentrum terug te keren voor een herkeuring. In plaats daarvan kunnen ze ervoor kiezen om hun voertuig te herkeuren bij een garage die door de overheid erkend is voor dit doel.

Herkeuring: voordelen van de hervorming in 2024 :

  1. Verlichting van de druk op keuringscentra: Een van de meest opvallende voordelen van deze hervorming is de verlichting van de druk op de huidige keuringscentra. Doordat herkeuringen nu ook bij garagisten kunnen plaatsvinden, zullen keuringscentra minder overbelast raken. Dit zal resulteren in kortere wachttijden voor zowel periodieke keuringen als herkeuringen.
  2. Verbeterde klantvriendelijkheid: Deze hervorming zal ook de klantvriendelijkheid van het autokeuringsproces verbeteren. Voertuigeigenaren hebben nu de flexibiliteit om een garagist te kiezen die voor hen handig gelegen is, wat het proces minder stressvol maakt. Dit is ook handig voor wie wat wat landelijker woont en geen keuringscentrum in de buurt heeft.
  3. Efficiëntere herkeuringen: Bij garagisten die herkeuringen mogen uitvoeren zal je waarschijnlijk sneller kunnen langsgaan dan in de huidige keuringscentra. Dit zal niet alleen de eigenaars van voertuigen ten goede komen, maar ook de garages, die extra inkomsten kunnen genereren door deze diensten aan te bieden.

Kritische overwegingen rond de herkeuring:

Hoewel deze hervorming vele voordelen met zich meebrengt, zijn er ook enkele kritische overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat erkende garagisten de nodige opleiding en apparatuur hebben om herkeuringen uit te voeren op een manier die voldoet aan de vereiste normen voor veiligheid en techniek. Bovendien moet er toezicht zijn om ervoor te zorgen dat garagisten zich aan de regels houden en dat elke herkeuring correct wordt uitgevoerd.

In conclusie biedt de voorgestelde hervorming van de autokeuring in België tal van voordelen voor voertuigeigenaren en garagisten. Het verlicht de druk op de huidige keuringscentra, verbetert de klantvriendelijkheid, vermindert wachttijden en versterkt de lokale economie. Het is echter van essentieel belang dat deze hervorming gepaard gaat met passende regelgeving en toezicht om ervoor te zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van herkeuringen behouden blijven. Als deze uitdagingen met succes worden aangepakt, kan deze hervorming een belangrijke stap zijn in de modernisering van de autokeuring in België.

Op termijn ook volledige keuringen

herkeuring voertuig in BelgiëDe minister van Mobiliteit heeft ambitieuze plannen voor de langere termijn: zij streeft ernaar dat alle keuringen ook uitgevoerd kunnen door erkende garagisten. De minister kijkt daarbij wellicht naar andere landen zoals Nederland, waar een vergelijkbaar systeem al met succes wordt toegepast. In Nederland voeren erkende garagisten zowel periodieke keuringen als herkeuringen uit, wat heeft geleid tot meer efficiëntie en gemak voor voertuigeigenaren. Dit systeem heeft ook bijgedragen aan het verminderen van de wachttijden en het stimuleren van de concurrentie tussen garages, wat uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt.

Deze toekomstvisie op de autokeuring zou een aanzienlijke transformatie van het huidige systeem betekenen. In plaats van naar specifieke keuringscentra te moeten reizen, zouden voertuigeigenaren hun voertuigen kunnen laten keuren bij een lokale garage die door de overheid is erkend voor deze taak. Hierdoor zouden de voordelen die eerder werden genoemd, zoals verlichting van de druk op keuringscentra en verbeterde klantvriendelijkheid, nog verder worden geoptimaliseerd.