Op deze informatieve website geven we je graag meer info mee over de autokeuring in het algemeen. Daarnaast vind je hier ook een overzicht van de keuringscentra in België. In ons land zijn een aantal gespecialiseerde firma’s erkend om de autocontrole in te richten. Dit is niet overal het geval. In Engeland bijvoorbeeld wordt de keuring verricht door privé-garages. Deze garages moeten daarvoor wel beschikken over een erkenning van het ministerie van transport.

In België is deze erkenning verleend aan een tiental bedrijven die de keuring over heel het land organiseren. Je vindt op onze website een overzicht van de verschillende vestigingen van de schouwing. We geven je ook graag de openingsuren per keuring mee.

Waarom naar de autokeuring?

In België moeten de meeste voertuigen op een regelmatig tijdstip naar de autokeuring. Dat is namelijk verplicht door Europa. Elk land van de Europese unie moet controle uitvoeren op de veiligheid van zijn motorvoertuigen en motoren. Landen hebben wel een zekere vrijheid om die keuring van voertuigen en moto’s naar eigen inzichten in te richten. Zo geeft Europa aan dat een particuliere auto na vier jaar voor de eerste keer op controle moet komen. Daarna is een tweejaarlijkse technische keuring verplicht. Nemen we nogmaals Engeland als voorbeeld. Daar is de inspectie of MOT al verplicht na drie jaar.

Dat Europa zijn lidstaten de verplichting van een technische inspectie oplegt is geen slechte zaak. Er wordt duidelijk aangegeven op welke zaken er gecontroleerd moet worden. Een groen keuringsbewijs dat je in België hebt gekregen is daarmee ook meteen geldig in de andere landen van de EU.

Wat controleert de autokeuring?

Op de keuring worden twee aspecten van een auto nagekeken. Eerst en vooral zijn er de milieu-aspecten. Het gaat hier dan in hoofdzaak over de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit gebeurt aan het hand van een meting van de uitlaatgassen. Daarnaast worden ook een aantal technische aspecten van het voertuig onder de loep genomen. Europa verplicht de lidstaten om minimum volgende zaken na te zien tijdens de autokeuring:

 • identificatie van het voertuig
 • verlichting
 • reflectoren
 • wielen
 • assen
 • schokdempers
 • remmen
 • stuurwiel
 • gezichtsveld
 • elektrische systemen
 • accessoires

Wanneer?

In België moet elk motorhomevoertuig dat ouder is dan vier jaar naar de autokeuring. Motorvoertuigen met trekhaak moeten jaarlijks op controle. Het is interessant om op te merken dat je je voertuig in België eventueel al vroeger kan laten keuren. Je kan altijd twee maanden voor vervaldag je wagen bij de technische inspectie aanbieden. Het is immers niet altijd mogelijk om net op de vervaldag naar de keuring te gaan.

Keuring in België

In België zijn een aantal bedrijven erkend voor het uitvoeren van de keuring. Elk van deze bedrijven beschikt over meerdere centra. Deze centra zijn verdeeld over heel België. Dat betekent wel dat er per regio maar één keuringsstation is waar je terecht kan. Je bent echter niet verplicht om dat station te kiezen. Je kan naar eender welke autokeuring gaan. Dat kan dus ook in een andere stad of provincie. Het overzicht met de keuringscentra in België vind je op de pagina: overzicht van de keuringen in België.