In België wordt de technische controle of autokeuring in de praktijk uitgevoerd voor een aantal onafhankelijke bedrijven. Deze voeren alle technische controles uit, van een basiskeuring tot een keuring voor verkoop. We kijken in dit artikel even over het muurtje bij onze noorderburen. En vooral, we stellen ons de vraag:”Kost deze dienst in Nederland meer of minder?

1 – Ander organisatie van de verplichte autokeuring

In Nederland spreken we van de Algemene Periodieke Keuring. Bij deze technische controle zijn verschillende instanties betrokken. Om de APK te mogen uitvoeren is het belangrijk dat het keuringscentrum daarvoor over een vergunning beschikt. Deze vergunning wordt uitgereikt door de rijksdienst voor het wegverkeer. De technische controle in Nederland kan dan ook worden uitgevoerd bij garagisten met een vergunning, organisaties die over deze vergunning beschikken en bij de rijksdienst voor het wegverkeer zelf.

Er worden ook in Nederland heel wat zaken nagekeken op de keuring. Dit kan ingedeeld worden in verschillende aspecten. Deze zaken zijn vergelijkbaar met de schouwing in België. Het inspecteren van de voertuigen is immers onderhevig aan een een reeks gemeenschappelijke Europese richtlijnen.

  • In eerste instantie wordt nagegaan of de wagen veilig is voor het verkeer. Alle elementen die hierbij een rol spelen worden nagecheckt. We denken dan onder meer aan de staat van de remmen, schokdempers of banden.
  • Daarnaast wordt er ook gekeken of het voertuig voldoet aan de milieurichtlijnen. Hierbij wordt gekeken of de uitlaatgassen van het voertuig de normen niet overschrijden. Dit is verschillend voor diesel, of benzinemotoren. In het eerste geval wordt gekeken hoeveel roet de auto uitstoot. Bij een benzinemotor wordt nagekeken of de uitstoot van uitlaatgassen de werkelijke percentages niet overschrijdt.
  • Daarnaast wordt ook nagekeken of het chassisnummer van het voertuig klopt en wordt de kilometerstand genoteerd.

2 – Prijzen van de keuring

In België betaal je in elke keuring station dezelfde prijs. Er zijn immers tarieven voor de autokeuring vastgelegd die bepalen wat een keuring kost. Deze gelden voor alle keuringsstations. In Nederland is dit niet het geval. Het zijn vaak garagisten die deze periodieke keuring uitvoeren. Veel bestuurders combineren de technische keuring dan ook met het onderhoud van hun wagen.

Garagehouders brengen dan voor het uitvoeren van de keuring geen kosten in rekening. Ga je bij een garagist langs om enkel en alleen een technische controle te laten uitvoeren? Dan wordt een bedrag tussen de 19 en 62euro in rekening gebracht. Garagisten beslissen daar vrij over. Voor het uitvoeren van een roetmeting bij dieselmotoren wordt meestal een supplement gevraagd.

Als de wagen zonder problemen door de technische controle is geraakt ontvang je een positief keuringsrapport. Net zoals in België staan er ook een aantal zaken vermeld die nauwlettend in het oog dienen gehouden te worden. Dit betekent dat de wagen op dit moment niet afgekeurd wordt omwille van deze zaken maar dat ze in de toekomst wel problemen zouden kunnen geven. Wie een negatief keuringsrapport krijgt is verplicht om zijn wagen opnieuw aan te bieden nadat de nodige reparaties zijn uitgevoerd.

In principe moeten auto’s gekeurd worden in het land waar ze zijn ingeschreven. Een Franse auto moet dus in Frankijk aan de keuring passeren, een Duitse in Duitsland en zo verder. Een uitzondering hierop zijn Nederlandse auto’s. Nederland heeft een overeenkomst afgesloten met de Belgische overheid waardoor Nederlandse chauffeurs ook in België terecht kunnen voor een APK-keuring. Merken we wel op dat er maar een beperkt aantal stations deze service aanbieden.

3 – Verschil in infrastructuur

Niet alleen de organisatie en de prijzen van de keuringen zijn anders in België. In onze buurlanden zijn er heel wat kleine bedrijven die wagens keuren. In België zijn er minder plaatsen waar je terecht kan. Dat betekent meteen dat de keuringscentra in België een pak groter zijn en een veel grotere regio bestrijken. Die schaalvergroting maakt dat de infrastructuur er anders uitziet.

3.1 – Grotere moderne gebouwen met meerdere keuringslijnen

In Nederland en Frankrijk vind je kleinere garagehouders die slechts over één keuringslijn beschikken. De centra in België zijn voorzien van meerdere lijnen.

3.2 – Camera’s om de drukte te checken

De stations in Vlaanderen en Brussel zijn uitgerust met een camera aan de ingang zodat chauffeurs vooraf de drukte aan de ingang kunnen inschatten. In Wallonië beschikken nog niet alle centra over een dergelijke camera. In Vlaanderen heeft iedere autokeuring minstens één camera. Verschillende keuringsstations hebben er twee of drie. Zo kunnen ze tegelijk de drukte aan de keuringslijn met personenwagens en bedrijfsvoertuigen in beeld brengen. Meer info over de voornaamste camera’s:

3.3 – Online afspraken vastleggen

De diensten van de keuring in België hebben een performant informaticasysteem waarmee je online een afspraak kan regelen, verplaatsen of annuleren.