APK keuring in België

APK keuring in BelgiëNet zoals in België moet ook Nederlanders hun voertuig aanbieden voor een technische controle. In Nederland spreken we van de APK keuring (Algemene Periodieke Keuring). Die is verplicht voor alle motorvoertuigen, zoals personenauto’s, bestelwagens, bussen, vrachtwagens en motorfietsen. Het doel van de APK keuring is hetzelfde als bij de Belgische autokeuring: de verkeersveiligheid waarborgen en het milieu beschermen.

Tijdens de APK keuring wordt het voertuig gecontroleerd op diverse punten, zoals de remmen, banden, verlichting, stuurinrichting, carrosserie, uitstoot van uitlaatgassen en meer. Als het voertuig voldoet aan de gestelde eisen, wordt er een goedkeuringsbewijs afgegeven en kan het voertuig weer de weg op. Als er gebreken worden geconstateerd, moet het voertuig worden gerepareerd voordat het weer de weg op mag.

APK laten keuren in overeenstemming met Europa

De Europese Unie heeft een aantal richtlijnen en verordeningen vastgesteld die de eisen voor voertuigen en de periodieke technische controle in Europa harmoniseren en reguleren. De APK keuring in Nederland is gebaseerd op verschillende peilers.

  • De Europese Richtlijn 2014/45/EU bevat de algemene eisen voor periodieke technische controles voor voertuigen in Europa. Het gaat om een minimumlijst van wat er gecontroleerd moeten worden tijdens de autokeuring. Zowel de Belgische technische inspectie als de Nederlandse APK-keuring moeten deze volgen.
  • De Verordening (EU) 2018/858 bepaalt de voorwaarden voor de goedkeuring van voertuigen in de Europese Unie. Het gaat dan over de verschillende technische  aspecten op het vlak van veiligheid, milieu en energie-efficiëntie. De verordening zorgt ervoor dat voertuigen die zijn goedgekeurd in één lidstaat van de EU, ook op de openbare weg in andere lidstaten mogen rijden.
  • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Voertuigen reguleren de Nederlandse wetten en regels voor de Nederlandse APK keuring. De Europese richtlijnen en verordeningen zijn hierin verwerkt. Ze zijn aangevuld met specifieke Nederlandse eisen en procedures.

Wie doet de APK-keuring in Nederland?

De APK keuring in Nederland wordt uitgevoerd door onafhankelijke RDW-erkende keuringsinstanties, zoals autogarages, dealers en gespecialiseerde bedrijven. De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) is verantwoordelijk voor het toezicht op deze keuringsinstanties en zorgt ervoor dat zij de APK keuringen uitvoeren volgens de geldende wet- en regelgeving.

De keurmeesters van deze keuringsinstanties zijn opgeleid en gecertificeerd om de APK keuring uit te voeren. Zij hebben kennis van de wettelijke eisen die gesteld worden aan voertuigen en zijn in staat om de technische staat van een voertuig te beoordelen.

Wat kost een APK keuring in Nederland?

De keuringsinstanties zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de tarieven voor de autokeuring. Hierdoor kunnen de kosten voor de APK keuring per keuringsinstantie verschillen. Ook kan het zijn dat sommige autogarages of dealers de APK keuring gratis aanbieden in combinatie met een onderhoudsbeurt.

Autokeuring: verschil België – Nederland?

Er zijn enkele verschillen tussen de APK keuring in Nederland en de autokeuring in België:

  • In Nederland moeten personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot 3.500 kg) na vier jaar voor het eerst APK gekeurd worden, daarna elke twee jaar tot de auto acht jaar oud is en vervolgens jaarlijks. In België moet een personenauto of lichte bedrijfswagen (tot 3.500 kg) na vier jaar voor het eerst gekeurd worden en daarna jaarlijks. Er bestaat in België wel een bonussysteem waarbij je onder bepaalde voorwaarden wel een jaartje mag overslaan.
  • Keuringsinstanties: in Nederland worden APK keuringen uitgevoerd door RDW-erkende keuringsinstanties. In België worden autokeuringen uitgevoerd door erkende keuringscentra.
  • De kosten voor de APK keuring in Nederland kunnen variëren tussen de verschillende keuringsinstanties. In België zijn de tarieven voor de autokeuring vastgesteld door de koepelfederatie. De kosten zijn dus gelijk bij alle keuringscentra.

APK laten keuren in België ?

wagen AKP laten keuren in VlaanderenEr zijn een aantal Belgische keuringscentra die zijn erkend door de Nederlandse RDW om APK keuringen uit te voeren voor Nederlandse voertuigen. Dit betekent dus dat je in België inderdaad een APK keuring kunt laten doen voor een voertuig dat in Nederland is ingeschreven.

Het is echter wel belangrijk om erop te letten dat niet alle Belgische keuringscentra deze dienst aanbieden. De tarieven kunnen daarbij verschillen van de Nederlandse keuringsinstanties.

Om je wagen APK te laten keuren zal je meestal vooraf een afspraak moeten maken. Je kan voor een APK keuring in België terecht bij onderstaande keuringsstations.

Verschil APK 1 en en APK 2

Het belangrijkste verschil tussen APK1 en APK2 is het type voertuig waarvoor de keuring wordt uitgevoerd. APK1 is bedoeld voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s, terwijl APK2 is bedoeld voor zware bedrijfsauto’s, bussen en aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg.

Daarnaast is APK2 een meer uitgebreide keuring dan APK1, waarbij er specifiek wordt gekeken naar onderdelen die relevant zijn voor zware voertuigen.

Similar Posts