Wat doet de autokeuring?

Voertuigen van 4 jaar of ouder moeten verplicht aangeboden worden bij de autoschouwing. Voor andere categorieën zoals kampeervoertuigen is de keuring zelfs verplicht vanaf het eerste jaar. Waarom is dit belangrijk? Wat doen ze op de keuring?

Verkeersveiligheid is voor Europa prioritair. Helaas zijn er jaarlijks in België en Europa nog heel wat verkeersdoden te betreuren. Bovendien zijn er ook heel wat mensen die zwaargewond geraken. Auto’s die technisch in orde zijn helpen om het aantal verkeersongevallen te verminderen. Op de autokeuring wordt daarom nagegaan of uw auto voldoet aan de voorschriften inzake veiligheid.

Naast veiligheid in het verkeer speelt er nog een ander belangrijk element mee. De uitlaatgassen van auto’s zijn schadelijk voor het milieu. Bij de keuring van een auto of ander voertuig wordt daarom gekeken of de toegelaten emissienormen niet worden overschreden. Hoe pakt de technische controle deze dingen concreet aan?

Controle op de veiligheid van chauffeur en inzittenden

Bij de schouwing wordt nagekeken of uw wagen voldoende veiligheid biedt voor de bestuurder en zijn medereizigers. Zo wordt onder meer nagekeken of de veiligheidsgordels en airbags in orde zijn. Tot en met 2021 kreeg je enkel een opmerking op je groene keuringsbewijs als er problemen waren met één van deze zaken. Vanaf eind 2021 werd dit aangepast. Een probleem met een gordel of airbag leidt sindsdien tot een rood keuringsbewijs. Dat betekent dat het voertuig herkeurd moet worden binnen de 14 dagen.

Veiligheid van de andere weggebruikers verhogen

Een groot deel van de technische controle bestaat uit het nakijken van de verkeersveiligheid van de wagen. Om te vermijden dat ook andere weggebruikers gewond geraken wordt nagekeken of het voertuig aan de nodige veiligheidsvoorschriften beantwoord.

Zo zal de inspecteur van de technische controle nakijken of de de bestuurder een goede zichtbaarheid heeft. Zijn de remmen, ophanging en banden in orde? Werkt alle verlichting correct? Als die zaken in orde zijn helpt dit om het aantal ongevallen te verminderen

De milieu-impact beperken

Naast de veiligheid kijkt de autokeuring ook na of een auto niet abnormaal veel belasting geeft voor zijn omgeving. Concreet betekent dit dat er wordt nagegaan of de uitstoot van schadelijke gassen binnen de toegelaten normen blijft. De wagen wordt ook gecheckt op bijvoorbeeld olielekken die eveneens schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast wordt ook gekeken of de wagen niet overdreven veel geluid maakt en daarmee overlast veroorzaakt.

Controle op de papieren

Naast veiligheid en milieu-impact heeft de keuring ook aandacht voor de papieren van de wagen en de inschrijving bij de DIV. Zo wordt nagekeken of de nummerplaat, de boorddocumenten en verzekering in orde zijn.

Keuring in de praktijk

De controlelijnen van de technische keuring zijn ingedeeld in een aantal aparte zones. In elk van deze zones wordt een deel van de wagen gecheckt. Daarmee verloopt de keuring in België in overeenstemming met de Europese richtlijnen.

Eerst wordt nagekeken of alles administratief in orde is. Daarna zijn belangrijke onderdelen van de wagen zoals het remsysteem, de besturing en de zichtbaarheid vanuit de wagen aan de beurt. Via een visuele controle en meetapparatuur worden lichten, banden en wielen nagekeken. Ook de staat van het chassis wordt aan een inspectie onderworpen.

Tenslotte wordt er nagekeken of het voertuig geen overlast veroorzaakt voor het milieu. Dit gebeurt door een meting van de uitlaatgassen en een visuele inspectie van de onderkant van het motorblok en chassis.

Periodieke keuring

Om ervoor te zorgen dat een wagen in orde blijft is het nodig om bovenstaande zaken op regelmatige basis te controleren. Daarom is de periodieke keuring verplicht. Elk voertuig moet dus op regelmatige basis naar de autokeuring.

Zo moeten bijvoorbeeld personenwagens van 4 jaar oud jaarlijks of tweejaarlijks naar de keuring. Mobilhomes of campers dienen jaarlijks gekeurd te worden. Voor deze keuring ontvangt u als eigenaar van het voertuig in principe een uitnodiging van de keuring. Hebt u deze uitnodiging niet ontvangen? Dat ontslaat u niet van de verplichting om uw wagen aan te bieden. Als bestuurder bent u zelf verantwoordelijk voor uw wagen en moet u erop toezien dat uw voertuig tijdig wordt gecontroleerd door de schouwing.

Europa heeft richtlijnen uitgevaardigd over hoe deze zaken moeten gecontroleerd worden. De Belgische overheid is verplicht om deze regels te volgen. België heeft eventueel het recht om bepaalde regels strenger toe te passen. De feitelijke controle van auto’s is in België toegewezen aan een aantal erkende firma’s. Deze volgen de richtlijnen van Europa. Of uw wagen wordt gekeurd in Geel, Diksmuide of eender welk ander keuringsstation, de procedure is overal gelijk.

Similar Posts