Hoe verloopt de autokeuring?

Hoe verloopt de autokeuring?De centrales van de technische controle zijn in België onderworpen aan strikte procedures. De Europese overheid heeft vastgelegd op welke manier de schouwing van voertuigen moet gebeuren. Hiervoor is een Europese richtlijn uitgevaardigd. Het gaat hier om minimumvoorschriften die zeker gerespecteerd moeten worden. Landen hebben het recht om strenger te zijn. De manier waarop de controle wordt uitgevoerd is ook vastgelegd. Bedoeling is om er voor te zorgen dat de nodige veiligheidsnormen en milieueisen worden nageleefd. Dat is in het kort wat de keuring doet.

Elk schouwingsstation in België volgt deze regels. Je mag in België overal naar de keuring en je kan ervan op aan dat deze procedures overal op dezelfde manier worden toegepast. Of je nu naar de keuring gaat in Antwerpen, Brugge of Gent. De manier waarop de keuring van een auto of ander voertuig gebeurt is altijd gelijkaardig.

Er bestaat een lijst met alle punten die van Europa verplicht gecontroleerd moeten worden tijdens een periodieke controle. De autokeuring in België verloopt in een aantal stappen. Op de autokeuring worden onderstaande zaken nagekeken.

De identificatie van het voertuig

Hierbij wordt gekeken of de boorddocumenten in het voertuig aanwezig zijn. Zijn ze leesbaar en kloppen ze met de geregistreerde gegevens bij de Dienst Inschrijving Voertuigen? Er wordt ook nagekeken of de nummerplaat correct is en of de voorste plaat klopt met de officiële nummerplaat achteraan.

Controle van het remsysteem

Op de keuring wordt het remsysteem op twee manieren nagekeken. De inspecteur zal heel wat zaken visueel nakijken. Hij zal daarvoor de reminstallatie bedienen en tegelijk nakijken of alles voldoet. We denken dan bijvoorbeeld aan:

 • de handrem
 • het rempedaal
 • de remtrappen
 • remleidingen
 • remvloeistof
 • remtrommels en -schijven
 • remkabels
 • stangen en andere overbrengingen

Naast de visuele controle wordt de auto ook op een remtestbank of rollerbank gezet. Daar wordt de remkracht en de efficiëntie ervan nagekeken.

Inspectie van de stuurinrichting

Om dit te controleren wordt het voertuig boven een inspectieput of op een hefbrug gezet. De schouwing zal nakijken of de stuurinrichting correct werkt. Zo wordt gekeken of de stuuroverbrenging in goede staat is en of deze correct werkt. Het systeem wordt ook nagekeken op lekkages. De stuurbekrachtiging wordt getest. De inspecteur van de schouwing kijkt of er geen speling zit op de stuurinrichting en of het stuur goed gemonteerd is.

Heeft de chauffeur een goed zicht?

Om verkeersongevallen te vermijden is het uiteraard belangrijk dat de chauffeur van een voertuig een goede zichtbaarheid heeft. De autokeuring kijkt na of er zich in het gezichtsveld van de bestuurder geen obstakels bevinden.

De toestand van de ruiten wordt visueel gecontroleerd en er wordt nagekeken of deze in een aanvaardbare toestand zijn. De achteruitkijkspiegels worden geïnspecteerd net zoals de ruitenwissers en ruitensproeiers.

Nakijken van de verlichting

Er zijn heel wat verschillende lichten op een wagen en die worden eveneens nagekeken. Wat is de toestand en werking ervan? Zijn de lampen goed afgesteld en functioneren alle bedieningsschakelaars zoals het hoort? Zijn ze in overeenstemming met de wettelijke vereisten? Alle lichten van het voertuig worden hierop gecheckt. Dit wordt volgens het type voertuig zeker gecontroleerd indien aanwezig:

 • koplampen
 • voor- en achterlichten
 • breedtelichten
 • markeringslichten
 • remlichten
 • richtingsaanwijzers
 • waarschuwingsknipperlichten
 • mistlichten voor- en achteraan
 • achteruitrijlichten
 • kentekenplaatverlichting
 • reflectoren
 • veiligheidsmarkeringen
 • markeringsborden

Er wordt nagekeken of alle verklikkersignalen op het dashboard goed werken, of de bedrading in orde is en of de accu die stroom levert aan de lichte correct geplaatst is. Bij controle van een trekkend voertuig en aanhangwagen of oplegger worden ook de elektrische verbindingen ertussen nagekeken.

Nazicht van assen, wielen, banden en ophanging

De enige manier waarop een auto contact maakt met de baan is via de banden. Het is daarom voor de veiligheid zeer belangrijk dat alles wat verband houdt met wielen en banden zeer goed wordt nagekeken. Het voertuig wordt daarvoor boven in een inspectieput of op een hefbrug geplaatst.

 • Zo wordt er onder meer nagekeken of er geen assen zijn die gebroken of vervormd zijn, of deze goed aan het voertuig zijn bevestigd en of er geen onveilige aanpassingen zijn gebeurd.
 • Bij de wielen wordt gecheckt of er geen loszittende of ontbrekende moeren of bouten zijn. Zijn er geen breuken of ondeugdelijk laswerk? Zijn er wielen die vervormd of versleten zijn? Zijn de wielmaat en het ontwerp veilig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten?
 • Voor de banden gebeurt er een visuele controle. Zo wordt onder andere gecontroleerd of de banden in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten, zoals de belastingindex of de index voor de maximale snelheid van de band. Er wordt gekeken of banden op dezelfde as dezelfde maat en structuur hebben. De keuring kijkt ook na of de banden de juiste maat hebben. Ze mogen ook geen ernstige schade of insnijdingen vertonen. Uiteraard is het niet toegelaten dat ze schuren tegen andere onderdelen.
 • Boven de inspectieput of op de hefbrug wordt ook het ophangingssysteem nagekeken. Zo wordt gekeken of de veren en stabilisatoren, schokdempers, torsiebuizen, reactiearmen, wieldraagarmen en ophangarmen, draaipunten van de wielophanging en de eventuele luchtvering in orde zijn en correct werken

Controle van het chassis

Het chassis van het voertuig wordt visueel nagekeken. Dit gebeurt op de hefbrug of via een inspectieput. De autokeuring zal nakijken of de algemene toestand van het chassis goed is. Er wordt gekeken of de uitlaat, de brandstoftanks en de leidingen goed zijn bevestigd en of ze een een goede staat zijn.

Ook voor bumpers en zijdelingse beschermingen wordt gekeken of ze goed vast zitten en geen verwondingen kunnen veroorzaken. Is er een reservewiel dan wordt de bevestiging gecontroleerd. Ook de mechanische koppeling en trekinrichting wordt aan een inspectie onderworpen, net zoals de overbrenging en de bevestiging van de motor.

Voor de cabine en het koetswerk kijkt de inspecteur van de automobielinspectie na of deze in goede toestand is en correct bevestigd is. Dit geldt ook voor deelaspecten zoals de bodemplaat, zitplaatsen, cabine treden, spatborden en handgrepen. Er wordt bekeken of de bedieningsapparatuur die nodig is om het voertuig veilig te kunnen besturen correct werkt.

Nazicht van diverse uitrustingen

De automobielinspectie kijkt ook een aantal kleinere zaken na. Kleiner, maar daarmee zeker niet minder belangrijk.

 • Veiligheidsgordels en gordel spansystemen voor de inzittenden. Zijn deze veilig bevestigd en werken ze zoals het hoort?
 • Zijn er airbags aanwezig en zijn deze gepast voor het voertuig?
 • Is er een brandblusser en is deze in overeenstemming met de wettelijke vereisten?
 • Werken de sloten en diefstalbeveiliging zoals het hoort?
 • Is er een gevarendriehoek en verband trommel?
 • Werken snelheidsmeter, kilometerteller en tachograaf zoals het hoort?
 • Is de elektronische stabiliteitscontrole in goede staat?

Overlast factoren

Voertuigen kunnen geluidshinder veroorzaken, stoten schadelijke uitlaatgassen uit, hebben een risico op vloeistoflekken en kunnen elektromagnetische storingen veroorzaken.

De autokeuring kijk na of het voertuig op al deze vlakken binnen de normen blijft.

 • Gas emissies mogen bepaalde normen niet overschrijden. Dit wordt nagekeken aan de hand van een meting.
 • Via de inspectieput of hefbrug kijkt de inspecteur van de schouwing na of er geen vloeistoflekken zijn bij bijvoorbeeld de olie- of remvloeistof.
 • Je kan op de technische controle ook een opmerking krijgen wanneer je wagen te veel geluidshinder veroorzaakt of wanneer er door de radio een onvoldoende onderdrukking is van elektromagnetische storingen.

Extra controles

Voor voertuigen uit de categorieën M2 en M3 zijn er nog een aantal aanvullende controles. Het betreft hier voertuigen voor het vervoer van personen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend. Bij dergelijke voertuigen zijn er extra controles op bijvoorbeeld deuren en nooduitgangen, ventilatie- en verwarmingssystemen, zitplaatsen, gangpaden, trappen en treden en dergelijke meer.

Similar Posts