Iedereen elektrisch?

meer elektrische wagens op de autokeuringOp dit moment is het aandeel van wagens die in elektrisch worden aangedreven op de autokeuring nog zeer gering. Alles wijst er op dat dit in de komende jaren zal vermeerderen. We kunnen ons dan ook de vraag stellen hoe het straatbeeld van de toekomst er zal uitzien. Zal het zo zijn dat de wagens die aangedreven worden met benzine of diesel gewoonweg vervangen zullen worden door een elektrische wagen? Komen er op de autokeuring evenveel elektrische wagens als er nu benzine- en dieselauto’s zijn?

Minder wagens op de baan?

Experts menen dat we daar niet mogen van uitgaan. Er zal in de toekomst ook een mentaliteitswijziging nodig zijn bij de chauffeurs.

  • In de eerste plaats is het belangrijk dat er minder wagens komen. Dat wagens elektrisch aangedreven zijn is dan wel beter voor het milieu, het betekent niet dat de hele file problematiek daarmee van de baan is.
  • Ten tweede worden ook steeds meer steden omgevormd tot autoluwe gebieden. Dit betekent dat de auto sowieso uit het straatbeeld wordt geweerd.
  • Berekeningen tonen ook aan dat het wellicht niet mogelijk zal zijn om evenveel elektrische wagens te laten rijden als er op dit moment wagens op fossiele brandstof rijden. Het is immers maar de vraag of we in de toekomst over voldoende elektriciteit zullen beschikken.
  • Daarnaast is het ook niet evident om de nodige infrastructuur te voorzien. Denk maar aan de vele duizenden laadpalen die zouden moeten voorzien worden.

In de toekomst zal het dus nodig zijn om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voor kortere verplaatsingen is de fiets aangewezen vervoermiddel. Het straatbeeld zal er dus anders gaan uitzien. Ook het beeld bij de schouwing zal veranderen. De wachtrijen bij de autokeuring worden korter en zullen grotendeels of volledig bestaan uit voertuigen met een elektrische motor.

Similar Posts