Is het winteruur beter voor het verkeer?

is het winteruur beter voor het verkeer?Op 31 maart 2024 gaan we opnieuw over op het zomeruur. Er wordt al jaren op Belgisch en Europees vlak gedebatteerd over het winter- en zomeruur. De landen van Europa zijn het er alvast over eens dat de overgang van zomer- naar wintertijd en omgekeerd mag worden afgeschaft. Elk land van Europa is vrij om te kiezen of hij de zomertijd of wintertijd zal aanhouden. Om te vermijden dat Europa een lappendeken wordt van verschillende tijdszones zijn er landen die onderling afspraken maken. Zo zijn België, Nederland en Luxemburg van plan om alvast de zelfde tijd zone aan te houden.

In augustus 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om een einde te maken aan het gedoe met zomer- en winteruur. Het voorstel was gebaseerd op een online raadpleging die in 2018 door de Europese Commissie werd gehouden. Een meerderheid van de respondenten was duidelijk voorstander van de afschaffing van dit systeem.

Op 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement gestemd voor de afschaffing. Lidstaten hebben zelf de keuze om permanent in de zomertijd (UTC+2) of in de wintertijd (UTC+1) te blijven. Lidstaten moesten hun keuze vóór april 2020 aan de Europese Commissie melden, maar dit werd uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie. Ook in 2023 is er nog altijd geen beslissing genomen en blijven we dus om de zes maanden overgaan van zomer- naar wintertijd en omgekeerd. Het ziet er ook naar uit dat dit de komende jaren nog het geval zal zijn, want de definitieve beslissing wordt op de lange baan geschoven.

Zomertijd en verkeer

De vraag is natuurlijk: wat heeft dit nu te maken met het verkeer? Meer dan je zou denken.

  • Bij het zomeruur is het ’s avonds langer klaar maar komt de  zon ’s morgens later op. Dat is een groot probleem voor de ochtendspits. Het betekent in de praktijk dat een groot deel van het jaar de ochtendspits in volle duisternis zal gebeuren. Chauffeurs rijden meer in het donker waardoor een controle op de juiste afstelling van de lichten des te belangrijker wordt.
  • Er is meer dan alleen de duisternis. Chauffeurs op weg naar hun werk, naar school of de autokeuring riskeren ook om verblind te worden door de opkomende zon.
  • Het winteruur kan ook de veiligheid van voetgangers en fietsers verbeteren, omdat zij beter zichtbaar zijn als er meer licht is. Dit is des te belangrijker voor kinderen die op weg naar school in het donker fietsen of wandelen.

Effecten op  de autokeuring?

winteruur beter voor de autokeuring?Volgens verkeersexperts kan het winteruur ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren op de weg. Indirect heeft dat ook invloed op de autokeuring. Als er minder auto’s zijn die betrokken raken bij ongevallen moeten er ook minder keuringen na een ongeval worden uitgevoerd. Dit resulteert in minder voertuigen die geïnspecteerd moeten worden, waardoor de autokeuring efficiënter kan werken.

De automobielinspectie heeft zeer ruime openingsuren. Je kan er op weekdagen al van 7 uur ’s morgens terecht. Heb je vroeg in de ochtend een afspraak geregeld bij de keuring om je voertuig te laten keuren? Als we permanent kiezen voor de zomertijd zal dit dus vaak in het donker zijn.

Similar Posts