Wanneer naar de autokeuring?

Wanneer moet je naar de autokeuring?Een voertuig dat in België is ingeschreven moet op een bepaald moment naar de keuring. De vraag is dat natuurlijk: “Wanneer moet je naar de autokeuring?”. Je ontvangt in principe een uitnodiging van het keuringscentrum in je regio. Daarmee weet je meteen wanneer je op de keuring wordt verwacht. Echter, als chauffeur ben je verantwoordelijk voor je voertuig. Ook wanneer je geen uitnodiging ontvangt moet je zelf spontaan je voertuig tijdig bij de schouwing aanbieden. We geven hieronder een kort overzicht van de voornaamste regels.

UPDATE: op dit moment zijn de regels nog geldig. Binnenkort komt er een nieuwe regelgeving voor de autokeuring.

Wanneer moet je naar de autokeuring?

Als algemene regel geldt: Een voertuig moet voor de eerste keer gekeurd worden voor de datum waarop het sinds 4 jaar ingeschreven staat in België. Daarna moet het voertuig jaarlijks naar de keuring. Bij bovenstaande regel geven we nog graag enkele belangrijke opmerkingen mee.

  • Je hoeft niet te wachten tot de einddatum om naar de keuring te gaan. Je mag je voertuig al laten keuren twee maanden ervoor. Dit geeft je de ruimte om de technische controle van je auto in te plannen in je eigen agenda.
  • Je mag naar eender welk keuringsstation in België gaan. Het is niet verplicht om je voertuig aan te bieden bij de schouwing die zich het dichtst bij je woonplaats bevindt. Enkel een herkeuring van een voertuig moet wel in hetzelfde station gebeuren. In de loop van 2024 zal een herkeuring ook mogelijk zijn bij erkende garagisten.
  • Het is mogelijk om een bonus te krijgen waardoor je pas twee jaar later opnieuw naar de autokeuring moet. Dit leggen we hieronder verder uit.

Jaarlijkse of tweejaarlijks je auto laten keuren?

Na vier jaar moet je voor de eerste keer naar de keuring. Daarna is dit jaarlijks. Hier is er wel een uitzondering op. Je moet pas na twee jaar opnieuw naar de keuring als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid gekregen.
  • Het voertuig heeft niet meer dan 100.000 km gereden
  • Op het moment van de keuring is de leeftijd van het voertuig maximum 6 jaar.
  • Je bent niet te laat met de keuring
  • Trekt het voertuig een aanhangwagen? In dat geval mag de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen (750 kg) niet overschreden worden.

Als je op het moment van de keuring aan deze voorwaarden voldoen zal je pas na 2 jaar opnieuw naar de keuring moeten gaan.

Bespaar geld met een tweejaarlijkse keuring!

Moet je na 4 jaar voor de eerste keer naar de  autokeuring? Dan is er goede manier om al snel ongeveer 50 Euro uit te sparen. De tip is eenvoudig: zorg dat je tijdig je auto laat keuren. Op die manier vermijd je niet alleen een toeslag voor laattijdige keuring. Je keuringsbewijs zal ook twee jaar geldig zijn. Daarmee spaar je dus een volledige keuring uit het jaar erna! Geen kosten én geen tijdverlies. Het antwoord op de vraag “Wanneer moet je naar de autokeuring?” is dus: na vier jaar. Maar we voegen er graag aan toe: zorg dat je tijdig je voertuig laat keuren!

Similar Posts