Nieuwe regels voor de autokeuring 2024

We hebben op onze website al regelmatig bericht over de wijzigingen die er zitten aan te komen: de nieuwe regels autokeuring in 2024. Herinner je de problemen met de lange wachtrijen aan de poorten van de keuringscentra. Minister Lydia Peeters had een doorlichting gevraagd en is daarna een aantal maatregelen gaan uitwerken. Zo komen er in de loop van 2024 nieuwe regels voor de autokeuring in Vlaanderen.

In het oude scenario ben je verplicht om je wagen opnieuw aan te bieden in het centrum dat het voertuig in eerste instantie heeft afgekeurd. Dit leidt tot extra werkdruk bij de inspecteurs van de keuring, met lange wachtrijen tot gevolg. De minister van verkeer suggereerde al in 2023 om de herkeuringen te laten uitvoeren door erkende garagisten. De inspiratie voor dit systeem haalt de minister bij onze noorderburen waar de er geen monopolie is op de AKP-keuring.

Nieuwe regels autokeuring

Op dit moment zijn deze nieuwe regels nog niet van kracht omdat het decreet nog moet worden goedgekeurd in het Vlaamse parlement. Je moet je auto dus nog altijd aanbieden bij een erkend keuringscentrum volgens de ‘oude’ gekende regels zoals je deze terugvindt in het artikel: wanneer moet je naar de autokeuring.

In de loop van 2024 wordt de praktische organisatie van de autokeuring aangepakt. Wat verandert er voor de gemiddelde chauffeur?

1- Keuring en herkeuring bij erkende garage

Het concept van de gedecentraliseerde keuringen wordt momenteel uitgewerkt. Hierbij kan je voor de keuring én herkeuring van je auto, lichte vracht en aanhangwagen ook terecht bij garagisten die voorzien zijn van een keuringslijn. Voor alle duidelijkheid:  in de nieuwe regels autokeuring is het niet het personeel van de garagist die je wagen aan een inspectie onderwerpt. De controles worden uitgevoerd door een inspecteur die in dienst staat van de keuringsinstellingen zoals die momenteel erkend zijn.

2 – Om de twee jaar naar de keuring

In heel wat landen van Europa kan je gemakkelijker een jaartje overslaan als het keuringsverslag van je voertuig in orde is. In België is er een beperkte bonusregeling waarbij je aan verschillende voorwaarden moet voldoen om een jaar te mogen skippen. Hier wil Lydia Peeters binnenkort verandering in brengen met de nieuwe regels autokeuring. In het nieuwe systeem van de tweejaarlijkse keuring is de kilometerstand de doorslaggevende factor.

 • Na vier jaar moet een voertuig sowieso voor de eerste keer naar de autokeuring, wat ook de kilometerstand is.
 • Heeft de wagen minder dan 160.000 km? Dan moet je pas 2 jaar later opnieuw naar de keuring.
 • Heeft de wagen meer dan 160.000 km? Vanaf dan moet je jaarlijks naar de keuring.

3 – Meer tijd voor de herstelling van kleine gebreken

Wordt je auto afgekeurd voor een klein gebrek? Dan heb je in principe 14 dagen de tijd om dit te laten verhelpen en je auto opnieuw te laten keuren. Dat idee heeft de minister al in 2023 veranderd om de druk op de keuringscentra te verlichten. Voor kleine gebreken krijg je een jaar om ze aan te pakken en om je voertuig voor herkeuring aan te bieden.

Welke positieve effecten hebben de nieuwe regels?

De nieuwe richtlijnen die van kracht zijn hebben tot doel om de autokeuring klantvriendelijk te maken. Daarnaast hebben de nieuwe regels autokeuring ook positieve effecten op het milieu.

 • Door de keuringen en herkeuringen te laten uitvoeren bij erkende garagisten én meer over te schakelen naar een systeem van tweejaarlijkse keuringen komt er dus ruimte vrij in de agenda van de keuringscentra. De wachtrijen die je ziet op de camera’s zullen daarmee verminderen en het wordt gemakkelijker om via het internet een afspraak in te plannen.
 • Minder verplaatsingen zijn ook beter voor het milieu. Veel chauffeurs moeten met hun voertuig pas om de twee jaar naar de keuring. Dat kan bovendien vaak bij een garage dichter in de buurt. Op jaarbasis zijn er dus een paar honderdduizend auto’s die heel wat kilometers van en naar de keuring uitsparen. Minder beweging aan de ingang van de centra vermindert de lokale verkeersdrukte en lawaaioverlast in de omgeving van de autokeuring.

Welke gevolgen voor de verkeersveiligheid?

Met de nieuwe regels autokeuring zal de gemiddelde wagen in België dus minder naar de autokeuring moeten. Daarnaast worden alle controles niet langer uitgevoerd in vestigingen van de keuringscentra. Betekent dit dan niet dat voertuigen technisch gezien in minder goede staat zullen zijn omdat ze minder en niet zo grondig worden nagekeken?

1 – Niet meer ongevallen door tweejaarlijkse keuring

Verkeersexperts zijn het er over eens dat dit geen negatieve impact zal hebben op de verkeersveiligheid. Voor een moderne auto met minder dan 160.000 km op de teller is een tweejaarlijkse technische controle ruim voldoende. De deskundigen geven aan dat de meeste verkeersongevallen niet het gevolg zijn van de technische staat van de voertuigen.

De belangrijkste redenen van ongevallen zijn volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde: overdreven snelheid, alcohol- en drugsintoxicatie, gsm gebruiken achter het stuur, slaperigheid en het niet dragen van de gordel. Kort gezegd: een ongeval komt eerder door de menselijke factor dan door een gebrekkige staat van een voertuig.

2 – Ook kwalitatieve controles bij erkende garagisten

Wat met het niveau van de controles bij decentraliseerde keuringen? Kijken we daarvoor eens naar onze noorderburen: Nederland werkt met een systeem waarbij de autokeuring altijd gebeurd door erkende garagisten die daarvoor een zogenaamde ‘keuringmeester’ in dienst hebben. De overheid houdt een oogje in het zeil door zelf onverwachte controles te doen op de werk van de keuringmeester. De kwaliteit van de autokeuring in Nederland is daarmee niet minder dan in België.

Bovendien zal de inspecteur die ter plaatse komt verbonden zijn aan één van de huidige erkende keuringsbedrijven. Deze persoon beschikt over dezelfde opleiding en gebruikt dezelfde procedures als zijn collega’s in de grote keuringstations. Met de nieuwe autokeuring maatregelen voor 2024 zullen voertuigen dus even grondig gecontroleerd worden waardoor er geen negatief effect is op de verkeersveiligheid.

Wanneer gaan de nieuwe regels autokeuring in?

De nieuwe regels voor de autokeuring worden op dit moment in een decreet gegoten. In de tweede helft van februari 2024 zou dit decreet dan worden goedgekeurd. Dat betekent evenwel nog niet dat de nieuwe regels voor de autokeuring meteen van kracht zullen zijn. Het decreet passeert eerst nog bij De Vlaamse commissie voor administratie-nijverheid en de Raad van State. Pas kan volgt het definitieve groen licht door de Vlaamse Regering.

Wat zal het kosten?

We hebben in dit artikel regelmatig verwezen naar het Nederlandse systeem. De autokeuring of APK (algemene periodieke controle) gebeurt daar door erkende garagehouders. De prijzen voor een keuring in Nederland zijn niet vastgelegd. De garage waar je langsgaat bepaalt zelf de prijs, met keuringskosten van 19 tot 63 euro.

In Vlaanderen zal het zo’n vaart niet lopen. Wij werken hier met een vaste tariefkaart voor de keuring. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd maar kunnen verder niet zomaar worden verhoogd door de keuringscentra. Een prijsopslag boven de indexering kan alleen na bespreking en met het akkoord van de Vlaamse Minister van Verkeer.

Nieuwe regels autokeuring samengevat:

 • De nieuwe regels voor de autokeuring zullen ingaan in de loop van 2024
 • De regels gelden voor auto’s, lichte vracht en auto’s met aanhangwagen
 • Heb je minder dan 160.000 km op de teller dan mag je een jaartje overslaan op de keuring
 • Je kan voor de keuring ook terecht bij erkende garagisten
 • Ook een herkeuring kan je laten doen bij een erkende garagehouder
 • Er komt capaciteit vrij bij de huidige keuringscentra zodat je daar sneller naar de keuring kan.
 • Minder verplaatsingen zijn goed voor het milieu en verminderen geluidsoverlast
 • De maatregelen hebben volgens experts geen invloed op de verkeersveiligheid
 • De prijzen van de (her)keuringen worden door de Vlaamse overheid bepaald en zijn overal dezelfde.

Similar Posts