Zo werkt de tweejaarlijkse autokeuring vanaf 2024

Tweejaarlijkse autokeuring voor auto's en lichte vrachtOm de capaciteit bij de grote keuringsstations te verhogen wordt er in de loop van 2024 overgeschakeld naar een systeem van een tweejaarlijkse autokeuring. Dit betekent dus je niet meer jaarlijks naar de periodieke controle moet, maar om de twee jaar. Dit geldt niet voor alle voertuigen en er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Dit nieuwe systeem is nog niet voor iedereen duidelijk. Daarom zetten we de belangrijke vragen en antwoorden nog even op een rijtje.

Opmerking: op dit moment is de nieuwe regeling met een tweejaarlijkse autokeuring nog niet van kracht. Dit betekent dat de gekende regels nog altijd gelden. Je moet je voertuig nog altijd aanbieden ten laatste op de datum die op je keuringsverslag staat. Wagens die nu worden gekeurd vallen nog niet onder het nieuwe systeem van de tweejaarlijkse keuring.

Waarom een tweejaarlijkse autokeuring?

Er is een goede reden om de tweejaarlijkse autokeuring in te voeren. In 2022 en 2023 hebben we allemaal de lange wachtrijen aan de keuring mogen ervaren. Voor wie op afspraak naar de keuring wou was het moeilijk om tijdig een afspraak vast te leggen. Tegen dat de groene uitnodigingskaart per post in de bus belandde was het al niet meer mogelijk om voor de vervaldag een datum te pakken te krijgen. Een onhoudbare situatie waardoor de minister van verkeer moest ingrijpen.

Als een groot deel van de voertuigen maar om de twee jaar bij de keuring wordt voorgereden vermindert de druk in de controlecentra. Vlaams parlementslid Sofie Mertens heeft in 2023 het voorstel om minder vaak naar de keuring te moeten op tafel gelegd. Het voorstel werd gevolgd door de Lydia Peeters, De Vlaamse minister van Verkeer.

Volgens minister Peeters zullen op jaarbasis ongeveer 500.000 wagens van de tweejaarlijkse regeling kunnen genieten. Daardoor komt er capaciteit vrij. Je kan als chauffeur dan sneller een afspraak vastleggen. Ook wie zonder afspraak naar de keuring gaat wordt niet meer geconfronteerd met lange wachtrijen. De tweejaarlijkse autokeuring helpt dus om de diensten van de keuring klantvriendelijk te maken.

Welke voertuigen krijgen een tweejaarlijkse keuring?

De algemene regel is simpel: om een jaar te mogen overslaan moet je wagen minder dan 160.000 km hebben gereden op het moment van de keuring. Heb je meer dan 160.000 km dan moet je jaarlijks naar de autokeuring. Niet alle voertuigen kunnen van dit systeem profiteren. Het gaat enkel om de volgende categorieën:

  • Personenwagens
  • Lichte vracht
  • Wagens met een aanhangwagen

Moet je al na twee jaar met je auto naar de keuring?

Neen, daar is wel wat verwarring over. Een tweejaarlijkse autokeuring betekent niet dat je met een auto van twee jaar oud al naar de schouwing moet. De eerste keuring is pas na een periode van vier jaar. Daarna gaat de tweejaarlijkse keuring in, op voorwaarde dat je minder dan 160.000 kilometer op de teller hebt staan.

Wie doet deze keuring?

De nieuwe maatregelen gaan verder dan alleen maar de tweejaarlijkse autokeuring. In het nieuwe systeem kunnen keuringen en herkeuringen ook worden gedaan door erkende garagehouders. Dit zijn garagisten die in hun infrastructuur een keuringslijn hebben geïnstalleerd. Een erkende keurder komt daar dan langs om je voertuig te keuren. Je kan dus niet alleen terecht bij de grote keuringscentra in je streek maar ook bij erkende garages in je regio.

Wat kost de tweejaarlijkse autokeuring?

De prijzen voor de tweejaarlijkse autokeuring zullen vergelijkbaar zijn met de tarieven van de gewone jaarlijkse periodieke controle. De procedure is tenslotte identiek, alleen wordt aan het einde van een geslaagde keuring een verslag uitgereikt dat twee jaar geldig is in plaats van één jaar.

Wanneer gaat dit systeem van start?

Op dit moment wordt het uitgewerkte decreet voorgelegd aan een aantal overheidsdiensten die er hun advies moeten over geven. Daarna volgt de goedkeuring in de Kamer. We verwachten dit in de loop van 2024.

Nadelen van de tweejaarlijkse keuring?

Auto’s en bestelwagens zijn tegenwoordig zeer degelijk gemaakt waardoor een tweejaarlijkse autokeuring zeker verantwoord is. Een jaartje overslaan kan dus in principe geen kwaad. Toch is er een belangrijk aandachtspunt wat de banden betreft. Uit een recente studie is gebleken dan heel wat chauffeurs nooit zelf nakijken of de banden nog in goede staat zijn. Volgens deze studie over de staat van autobanden rijdt 16,2% rond met minstens één band die eigenlijk moet nagekeken worden.

In het nazicht van de banden speelt de keuring traditioneel een grote rol. Het is vaak de inspecteur van de technische controle die als eerste opmerkt dat autobanden niet in meer in orde zijn. Meer concreet gaat het om te weinig profiel, scheurtjes, slijtage, een nagel. De banden van auto’s die onder het systeem van de tweejaarlijkse autokeuring vallen worden dus maar om de 24 maanden nagekeken op de schouwing. Dat is dan echt wel een nadeel van dit systeem. Eigenaars van auto’s moeten zich er meer van bewust zijn dat ze zelf regelmatig hun banden moeten nakijken op eventuele schade of overdreven slijtage.

Waar kan je terecht voor de tweejaarlijkse keuring?

De tweejaarlijkse keuring volgt de procedure van een gewone periodieke autokeuring. Dat betekent meteen dat je voor dit type keuring in alle keuringscentra terecht kan. Je vindt op onze website alle contactinfo met openingsuren, de mogelijkheden om een afspraak te maken en een overzicht van de online camera’s waarmee de wachtrij aan de keuring in het oog kan houden.

 

Similar Posts