Autokeuring: jaarverslag Ombudsdienst

In maart 2023 verscheen het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst. In deze editie kwam de autokeuring uitgebreid aan bod. Een veelgehoorde klacht van burgers is dat ze er niet in slagen om een afspraak te maken voor de vervaldatum van hun groene schouwingsbewijs. Veel mensen vinden dat de uitnodigkaart voor de jaarlijkse technische controle te laat worden verstuurd. Het lukt dan niet om tijdig een afspraak bij een keuringsstation te krijgen waardoor je een toeslag voor een laattijdige keuring moet betalen. De Vlaamse Ombudsdienst heeft hiervoor al samen gezeten met de sector en een aantal opmerkingen en aanbevelingen overgemaakt.

Hieronder vind je een deel van de tekst uit het jaarverslag.

Over de autokeuring

In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken was op 16 februari 2023 nog de nodige parlementaire aandacht voor de problemen bij de autokeuringsbedrijven en in het bijzonder ook voor het overheidstoezicht op die sector. Ook de Vlaamse Ombudsdienst kan bevestigen dat te veel lopende werven blijven openstaan. Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn dat een ombudsdienst met algemene werking te lang en te diep betrokken moet zijn en blijven bij klachtenbeelden die reeds meermaals gesignaleerd zijn en maar niet opgelost raken. In het najaar van 2022 was de Ombudsman alvast een van de respondenten in het kader van de aangekondigde audit (Vlaams Bemiddelingsboek). Voorts ging de Ombudsman zelf ook meermaals op bezoek bij de raad van bestuur van GOCA Vlaanderen, de laatste maal in het najaar van 2022, toen ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aanwezig was.

Zo blijft een veel gehoorde opmerking van burgers in de mailbox van de Vlaamse Ombudsdienst “dat de autokeuring precies lijkt aan te sturen op laattijdige autokeuringen en de daaraan verbonden toeslag”.

Burgers begrijpen maar niet waarop GOCA en het departement wachten om heldere regels en communicatie uit te werken.

  • Verstuur de (groene) herinneringskaart of de elektronische herinnering vóór het begin van de keuringsperiode van twee maanden. Nu wordt die tijdens de periode verstuurd, waardoor nuttige weken nodeloos verloren gaan.
  • Waarom krijgt wie online boekt, niet alle mogelijke afspraakmomenten te zien? Blijkbaar zijn er geblokkeerde momenten (Vlaams Bemiddelingsboek).
  • Of waarom krijgt wie online of telefonisch boekt, niet gewoon de afspraakmomenten te zien of te horen die misschien nog wel beschikbaar zijn, zij het misschien in een van de omringende autokeuringscentra, ook al behoort of behoren die tot een andere onderneming?
  • Maak meer promotie rond de regel dat een vroege keuring binnen de twee maanden termijn geen gevolg heeft voor de keuringsdatum.

De Vlaamse Ombudsdienst kan zich alvast geenszins vinden in het standpunt van het departement om klachten over de toeslag wegens laattijdigheid als ongegrond te beoordelen met als reden dat die burgers geen contact opgenomen hadden met het departement of de autokeuring, nadat ze online geen tijdige afspraak hadden kunnen vastleggen (Vlaams Bemiddelingsboek p. 31). En misschien maar goed ook dat burgers dat niet massaal gedaan hebben, want dan was het bij het departement in de soep gelopen. Bovendien haalt het klachtenrapport zelf aan dat wie alsnog telefonisch een tijdige afspraak probeerde vast te leggen, vaak ook achter het net viste want “keuringscentra bleken heel moeilijk telefonisch bereikbaar”.

De Vlaamse Ombudsdienst kan bovendien niet aannemen dat wie online een afspraak wil boeken en geen beschikbaarheid meer ziet, dan maar verondersteld wordt om te weten dat, als hij gaat klagen bij het departement, hij plots alsnog een tijdige afspraak kan bekomen. Die mogelijkheid was ook nergens gecommuniceerd. De Vlaamse Ombudsdienst rekent er dan ook op dat dit bijgestuurd wordt.

Een helder kader veronderstelt trouwens ook het afstappen van het achterhaalde formulier ‘terugbetaling toeslag wegens overmacht’. Wat dat laatste betreft, ziet de Vlaamse Ombudsdienst af en toe wel een soepele interpretatie, maar vooral te veel gedoe en overhead. Te verkiezen is een duidelijk kader, dat onmiddellijk toelaat om bij het afrekenen van de autokeuring ter plaatse te trancheren. Denk bijvoorbeeld aan de piste om geen toeslag aan te rekenen aan iedereen die tot een maand voor de autokeuring reserveerde, of aan de invoering van een joker zodat wie eenmalig een beetje te laat is, daar niet meteen op afgerekend wordt.

En waarom zitten de autokeuringscentra niet in een overheidsjas, zodat de keurings- en examencentra veel meer herkenbaar zouden zijn als plaatsen van overheidsdienstverlening? Bij De Lijn wordt ook een groot deel van de diensten uitgevoerd door private bedrijven, maar aan de bussen gaat men dat niet merken.

Voor het proefproject van GOCA met digitale uitnodiging voor de autokeuring viel de keuze op de eBox, maar binnen Mijn Burgerprofiel is er een knop mobiliteit die maar niet gevuld geraakt met gegevens die een soort van ‘autopas’ zouden kunnen vormen (vergelijkbaar met de woningpas). Alleen het terugkom moment is daar momenteel voorzien. Ondertussen blijven mensen met papieren keuringsbewijzen rondrijden, zonder digitale weerslag.

Bron: Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst.

Similar Posts