Gebruik van camera’s

Camera’s worden meer en meer deel van ons dagelijkse leven. Ook chauffeurs krijgen er meer en meer mee te maken. Er komt steeds meer verkeer en daardoor wordt het overal langer aanschuiven. Niet alleen op autosnelwegen en secundaire wegen, op de autokeuring staan we steeds langer en de wachtrij. Op de autokeuring is het natuurlijk nog wel op te lossen door vooraf een afspraak te maken. Ook kan je de online camera of webcam van de keuring raadplegen. Ook de verkeersdeskundigen maken gebruik van camera’s om de drukte en wachtrijen in het verkeer te kunnen inschatten als controlecamera.

Camera’s op sluipwegen

In het dagelijkse verkeer zijn er weinig oplossingen voor het drukke verkeer. Creatieve chauffeurs maken steeds meer gebruik van sluipwegen. In plaats van autostrades en gewestwegen te gebruiken gaan ze vaak rijden over gewone wegen die vaak door het centrum van een stad of dorp lopen. De overheid heeft beslist om hier iets aan te doen. Er worden vanaf heden slimme camera’s geïnstalleerd. Deze camera’s lezen de nummerplaten van het verkeer dat gebruik maakt van een sluipweg. Wie geen goede reden heeft om deze weg te gebruiken riskeert een GAS boete.

In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar het zwaar verkeer.  Het zijn immers vaak vrachtwagens die voor de meeste overlast zorgen. Ze rijden door dorpskernen die daar eigenlijk niet voor geschikt zijn. Huizen daveren daarbij vaak op hun grondvesten. Voor fietsers en andere zwakke weggebruikers wordt er vaak een onveilige situatie gecreëerd. De nadruk van de controles ligt daarom bij dit zware verkeer. De overheid probeert door het uitdelen van GAS boeten dus een oplossing te vinden voor dit probleem. De camera’s registreren op welk moment de chauffeur een sluipweg neemt en het tijdstip waarop hij deze weer verlaat. Is de tussentijd te kort dan gaat het niet om laden of lossen. De alternatieve route wordt dan gewoon gebruikt als sluipweg.

Camera’s op de autokeuring

Het gebruik van camera’s vindt meer en meer ingang in het dagelijkse leven. Een voorbeeld van een totaal andere orde is het gebruik van camera’s op de autokeuring. Daarmee is het mogelijk om vooraf online een blik op de wachtrij te werpen. Dit is een manier om de wachtrijen bij de schouwing te beperken. We vinden ze overal. In Brugge, Hoboken, Ieper of Deerlijk om maar een paar plaatsen te noemen. Camera’s geraken daarmee in alle aspecten van het leven ingeburgerd.

Similar Posts