Grotere wagens

De kans bestaat dat de wachtrijen aan de autokeuring in de nabije toekomst langer worden. Niet omdat er bij de technische controle minder efficiënt wordt gewerkt. Ook niet omdat de openingsuren van de stations worden aangepast. Het is gewoonweg zo dat auto’s groter en groter worden. Grotere en langere auto’s betekenen dus ook langere wachtrijen. Wie in de toekomst op de webcam van Hechtel kijkt, de camera in Deerlijk raadpleegt of naar de online camera van Sint-Niklaas surft zou dus wel eens een langere rij kunnen zien. Als we populaire modellen vergelijken doorheen de tijd zien we dat de meest recente versies over het algemeen volumineuzer zijn. Grotere auto’s geven de chauffeurs meer binnenruimte en comfort. Ze creëren ook een (vals) gevoel van veiligheid. Constructeurs hebben ook meer mogelijkheden om luxe te voorzien. Al die redenen maken dat chauffeurs opteren voor een grotere model.

Nadelen van grotere auto’s

Een langere wachtrij aan de autokeuring is misschien niet het grootste nadeel. Grote auto’s hebben nog andere en belangrijkere nadelen.

  • Eerst en vooral zijn de parkeerplaatsen in Vlaanderen en Brussel niet altijd voorzien op dergelijke grote auto’s. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er in de toekomst de parkeerplaatsen groter en groter zullen worden. Grote auto’s zullen daarom moeilijker een plaats vinden in afgebakende parkeerzones. Ook in de straten zullen er minder auto’s kunnen parkeren. Immers, grotere auto’s betekent minder wagens op dezelfde parkeerstrook.
  • Onze steden zijn niet altijd goed voorzien op deze grote wagens. Heel wat oude en historische stadscentra hebben relatief smalle wegen. De eerste weggebruikers die daarvan dan nadeel ondervinden zijn niet de chauffeurs van deze grote voertuigen. Het zijn echter wel de fietsers die aan den lijve ondervinden dat er minder plaats is op de weg.
  • Grotere wagens zijn ook zwaarder. Dat betekent meteen ook meer verbruik en meer uitstoot. Een moeilijk punt, zeker als je bedenkt dat de overheid er alles aan doet om de emissies te verlagen.

Betekent dit nu dat de auto’s in de toekomst altijd maar groter en groter zullen worden? Wellicht niet. We zien immers een nieuwe tendens van elektrische voertuigen. Hierbij wordt meer rekening gehouden met de omgevingsfactoren. Elektrische wagens zal men dus eerder compacter maken. We mogen verwachten dat het aandeel van de elektrische wagens jaar na jaar zal stijgen. Het aandeel van de compacte modellen daarin zal eveneens toenemen. Dat betekent dat we binnen een aantal jaar gemiddeld met kleinere wagens op onze wegen zullen zitten. Dat brengt ons dan meteen weer bij het begin van het artikel. Kortere auto’s betekenen meteen ook bij de autokeuring kortere wachttijden.

 

Similar Posts