Lage emissiezone Antwerpen

Sinds 1 februari 2017 komen we in België een nieuw begrip tegen: de lage emissiezone Antwerpen. De autokeuring controleert de emissie van een diesel- of benzinewagen. Dit gebeurt bij de jaarlijkse keuring of schouwing. Concreet wordt er nagegaan of het toegelaten uitstoot niveau voor een bepaald type voertuig niet wordt overschreden. Dat de problematiek van de emissies belangrijk is zien we nu concreet in Antwerpen. Vanaf 1 februari 2017 is daar een zogenaamde lage emissiezone of LEZ van toepassing.

Autokeuring in LEZ Antwerpen.

De invoering van deze lage emissiekeuring heeft ook zijn gevolgen voor de autokeuring. De keuring aan de Noorderlaan in Antwerpen ligt vanaf 2017 in de lage emissiezone. Er zijn in Antwerpen gelukkig meerdere centra waar je nog terecht kan. Zo zijn er ook diensten van de automobielinspectie in Kontich, Deurne, Brasschaat en Hoboken.

Lage emissiezone Antwerpen

Lage emissiezone AntwerpenDeze lage emissie zone Antwerpen is van toepassing op diesel, benzine en lpg voertuigen. Het gaat hierbij zowel om auto’s, autobussen, bestelwagen, vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Op het inschrijvingsbewijs staan deze voertuigen aangeduid met voertuigcategorie M1, M2,M3, N1, N2, N3 of T. Bromfietsen en motorfietsen vallen hier dus niet onder. Voor hen geldt deze LEZ niet.

Europa heeft voor verschillende niveaus van uitstoot een norm opgemaakt. Deze norm geeft aan hoe milieuvriendelijk een voertuig is. Hoe hoger de norm, hoe minder vervuilende uitstoot. En dat is dus beter voor het milieu. Of minder slecht – het hangt er van af hoe je het bekijkt. Elk voertuig valt dus in een bepaalde uitstoot klasse aangeduid met Euro 1 tot 6. Dieselwagens stoten meer roet en fijn stof uit. Vandaar dat deze op de autokeuring ook extra worden gecontroleerd.

Wie mag er ’t Stad binnen?

Bij het invoeren van de LEZ Antwerpen in 2017 was dit de situatie:

  • In Antwerpen worden benzine en lpg voertuigen toegelaten die aan de euro 1 norm voldoen.
  •  Dieselmotoren moeten voldoen aan euro 4 of aan euro 3 mits er een roetfilter is geïnstalleerd.
  • Voor landbouwvoertuigen geldt minimum fase IIIa

Wat als je met een niet toegestaan voertuig de lage emissie zone binnenrijdt? Dan volgt er een geldboete. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op de regel.

De huidige regels in verband met de LEZ Antwerpen kan je terugvinden op deze website over de LEZ Antwerpen.

Concreet ziet deze zone er zo uit:

  • Rechteroever: het gebied tussen de Ring en de Schelde.
  • Linkeroever: het gebied tussen de Schelde, E17, Park and Ride Linkeroever en het Sint-Annabos op de linkeroever.
  • De Singel maakt deel uit van de lage emissiezone Antwerpen

 

Similar Posts