Roetmeting op autokeuring

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is het belangrijk dat de uitstoot van schadelijke stoffen wordt verminderd. Daarvoor zijn er op Europees vlak een aantal milieunormen uitgewerkt. Het is ook aan de Belgische staat om deze toe te passen.

roetfilter roetmetingDe emissienormen van auto’s worden daarmee steeds strenger gemaakt. Tot een aantal jaren geleden was het nog mogelijk om een dieselwagen te ontwikkelen die zonder roetfilter voldeed aan de emissienormen. Deze emissienormen worden voortdurend aangepast en verstrengen doorheen de jaren. Ze zijn momenteel zo streng dat elke nieuwe diesel een roetfilter nodig heeft om de beoogde normen te kunnen halen. Deze roetfilter zorgt ervoor dat er minder schadelijke deeltjes in de lucht terechtkomen. De roetfilter houdt namelijk fijn stof tegen dat ontstaat bij de verbranding van dieselmotoren. Het is net dit fijn stof dat slecht is voor het milieu en onze gezondheid.

De roetfilter verwijderen?

Een roetfilter op een auto gaat natuurlijk niet eeuwig mee. De filter kan defect gaan en moet ook na een aantal jaar vervangen worden. Hier wringt het schoentje. De roetfilter vervangen kost geld. Heel wat chauffeurs beslissen daarom om de defecte roetfilter gewoon achterwege te laten en zonder roetfilter rond te rijden. Dat is niet goed voor het milieu:

Een wagen zonder roetfilter zorgt voor 700 keer meer fijnstof dan een wagen met roetfilter. Er wordt geschat dat er in België zo’n 160.000 wagens rondrijden die de roetfilter hebben verwijderd.

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat dit een groot probleem is. Meer dan 150.000 wagens stoten 700 keer zoveel fijn stof uit dan ze eigenlijk zouden mogen. De Belgische overheid heeft daarom ook richtlijnen uitgevaardigd om dit aan te pakken.

Het is de taak van de autokeuring om na te gaan of er een roetfilter is geplaatst en of deze correct zijn werk doet.

Roetmeting op de autokeuring

De autokeuring controleert bij voertuigen drie verschillende zaken:

  • De keuring kijkt na of het voertuig administratief in orde is qua DIV inschrijving en boordpapieren.
  • De wagen wordt technisch nagekeken om te zien of deze voldoet aan de technische voorschriften en op die manier veilig is voor chauffeur, passagiers en andere weggebruikers.
  • Tenslotte kijk de autokeuring ook of een wagen voldoet aan de milieuwetgeving en of er geen schadelijke vloeistoffen kunnen weglekken

Het is in het kader van deze derde taak dat de autokeuringen moeten nagaan of de roetfilter goed zijn werk doet. Hier zit net het grote probleem. Het is voor de diensten van de autokeuring niet mogelijk om snel visueel te controleren of de roetfilter niet werd verwijderd. Aan de hand van de uitstoot kan niet gemeten worden of er een roetfilter is geplaatst of niet.

Roetmeting met deeltjesteller

Dit systeem wordt nu veranderd. De minister van verkeer wil dat de autokeuringen ook nakijken of er een roetfilter is geplaatst en of deze correct werkt. De autokeuringen in België zullen daarvoor extra meetapparatuur installeren en hun meetprocedure aanpassen. In de praktijk gaat het om een zogenaamde deeltjesteller. Dit is een toestel dat telt hoeveel deeltjes fijn stof er in de uitlaatgassen zitten.

Op die manier zal kunnen nagekeken worden hoeveel fijne stofdeeltjes een auto uitstoot. Daarna zal er een keuringsverslag kunnen worden opgemaakt dat hiermee rekening houdt.

In een eerste fase zullen personenwagens met een dieselmotor worden gecontroleerd. Het is de bedoeling dat dit op termijn ook gebeurt bij bussen en vrachtwagens. In een later stadium zullen ook benzinewagens aan een soortgelijke test worden onderworpen.

Similar Posts