Groen of rood keuringsbewijs op de keuring

Groen keuringsbewijs of rood keuringsbewijs op de autokeuringDe autokeuring zal je wagen nakijken op heel wat verschillende punten. Komt de wagen overeen met de specificaties van het gelijkvormigheidsattest? Worden de opgelegde emissienormen gerespecteerd? Is je voertuig veilig voor jezelf, je passagiers en de andere weggebruikers? Het resultaat van de technische keuring van je wagen is een groen of rood keuringsbewijs. Zowel bij een rood als groen schouwingsbewijs bestaan er verschillende soorten. Op deze pagina overlopen we de verschillende keuringsbewijzen. Hoelang zijn ze geldig? Wanneer moet je je wagen opnieuw aanbieden bij de diensten van de automobielinspectie? Een overzicht.

Groen keuringsbewijs

EGroen keuringsbewijsen groen keuringsbewijs op de autokeuring betekent dat de auto is goedgekeurd en dat er geen gebreken zijn gevonden die op dit moment een risico vormen voor de verkeersveiligheid. Dit betekent dat de auto veilig en geschikt is om de weg op te gaan.

Een groen keuringsbewijs betekent niet automatisch dat de diensten van de autokeuring geen opmerkingen hebben. Ze zullen dit aan de hand van een aantal codes op het groene keuringsbewijs vermelden.

Geen code: “Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften”

Dit betekent dat er geen gebreken zijn gevonden tijdens de keuring en het voertuig veilig en geschikt is om de weg op te gaan.

Een groen keuringsbewijs zonder extra codes is één jaar geldig. Onder bepaalde voorwaarden kan je ook profiteren van het bonussysteem waarbij je een jaar kan overslaan. Je moet dan pas twee jaar later opnieuw met je auto naar de schouwing.

Code 3: “Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring. Opm.: technische of administratieve regularisatie”

Code 3 wil zeggen dat er administratieve tekortkomingen zijn vastgesteld die moeten worden geregulariseerd. Voorbeeld is het ontbreken van bepaalde documenten. Er wordt een keuringsbewijs gegeven dat slechts drie maanden geldig is. Dit geeft je de tijd om de administratie van je auto in orde te zetten. Het voertuig zal dan binnen die periode van drie maanden opnieuw moeten gekeurd worden.

Code 4: “Gebreken nauwlettend in het oog houden”

De vermelding Code 4 geeft aan dat er bepaalde gecontroleerde zaken op het moment van de keuring nog in orde zijn maar dat ze wel extra aandacht vereisen. Dit komt omdat ze in de toekomst mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Het is daarom belangrijk om deze onderdelen regelmatig te laten controleren en indien nodig te vervangen.

Het is evident dat de inspecteur die de controle doet bij een volgende periodieke keuring extra aandacht zal besteden aan deze punten. Voor code 4 geldt het spreekwoord ‘een verwittigd man is er twee waard’. Breng ze dus zeker in orde om te vermijden dat je in de toekomst afgekeurd wordt voor deze gebreken.

Je keuringsbewijs met code 4 heeft een geldigheid van één jaar.

Code 5: “Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring”

Dit betekent dat er wel gebreken zijn gevonden, maar dat deze niet onmiddellijk een risico vormen voor de verkeersveiligheid. De gebreken moeten echter zo snel mogelijk worden hersteld en mogen niet worden uitgesteld. Er is geen herkeuring nodig, maar de politie kan wel een boete opleggen als de gebreken niet binnen een redelijke termijn worden hersteld.

Rood keuringsbewijs

Rood keuringsbewijsAls de autokeuring een rood keuringsbewijs geeft komt dit eigenlijk overeen met een rode kaart in het voetbal. De speler moet direct het veld verlaten. Een wagen met een rood keuringsbewijs is eigenlijk niet geschikt voor de openbare weg. Het is belangrijk dat je niet zomaar blijft rijden en dat je je wagen zo snel mogelijk weer in orde zet. Bij een rood schouwingsbewijs zijn er twee mogelijke scenario’s: je wordt nog 14 dagen toegelaten tot het verkeer of je voertuig wordt meteen verboden tot het verkeer. Dit wordt door de autokeuring op het keuringsverslag vermeldt aan de hand van Code 1 of Code 2.

Code 1: “Verboden tot het verkeer”

Stelt de inspecteur van de keuring gebreken vast die echt niet door de beugel kunnen? Dan krijg je een rood keuringsbewijs met code 1. Dat betekent dan dat het voertuig absoluut niet geschikt is voor het verkeer. De veiligheid van de chauffeur, van zijn inzittenden en van de andere weggebruikers kan niet worden gewaarborgd.

Betekent Code 1 dat je je wagen moet achterlaten in het keuringsstation? Neen, gelukkig niet. Je mag nog naar huis rijden, zonder passagiers en langs de kortste weg. Je mag je wagen naar de garage brengen en nadien met de herstellende wagen opnieuw naar de schouwing rijden.

Code 2: “Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring”

Een code 2 geeft aan dat je wagen niet veilig is voor het verkeer en dat je dringend de vastgestelde zaken moet laten herstellen of vervangen. Een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid is 14 dagen geldig.

Je wordt in dit geval voorlopig nog wel tot de openbare weg toegelaten. Let wel, het is voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers zeer belangrijk dat je de herstellingen zo snel mogelijk laat uitvoeren.

Rijden met een rood keuringsbewijs

Als eigenaar van het voertuig ben je  met het rode keuringsverslag officieel op de hoogte van de ernstige gebreken. Je bent verplicht je auto als een goede huisvader te beheren. Je kan dus niet zomaar blijven rondrijden zonder aandacht te besteden aan de tekortkomingen. Mocht het komen tot een serieus verkeersongeval kan dit sterk in je nadeel spelen. De rechtbank zal oordelen of je inderdaad gevolg hebt gegeven aan de eis tot onmiddellijke herstelling.

Artikel 26. Gebruik van de voertuigen: Geen voertuig mag op de openbare weg gebruikt worden indien het inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt of wanneer het niet voldoet aan de bepalingen van dit besluit, en dit, ongeacht de keuringen uitgevoerd door de erkende instellingen (bron).

Blijf dus niet zomaar rondrijden met een rood keuringsbewijs. Laat je wagen zo snel mogelijk herstellen en ga terug naar de autokeuring. Dat kan eventueel ook met een afspraak. Als je auto niet door de technische keuring geraakt is daar een goede reden voor. Denk daaraan en laat je wagen dringend in orde brengen. Het gaat om je veiligheid en die van andere weggebruikers.

Waar moet een eventuele herkeuring gebeuren?

Je bent vrij om je voertuig voor een keuring aan te bieden in het station van je keuze. De eventuele herkeuring moet wel gebeuren in hetzelfde station. Dat kan een reden zijn om voor de schouwing een station uit te kiezen dat niet te ver van je woonplaat is gelegen. Woon je in Hoboken maar wil je naar de keuring in Diest of Rotselaar? Dat kan perfect. Houd er dan wel rekening mee dat je voor een mogelijke herkeuring opnieuw naar daar zal moeten rijden.

Ga je voor de herkeuring toch naar een andere keuringscentrum? In dat geval zal dit nieuwe centrum een volledige keuring uitvoeren in plaats van een herkeuring. Dit neemt meer tijd in beslag en kost meer.

Similar Posts