Remtest keuring

Remtest keuringTijdens de keuring van je wagen komen je remmen zeker aan bod. Goede remmen zijn uiteraard zeer belangrijk om de veiligheid van de bestuurder, inzittenden en andere weggebruikers te verzekeren. Het volledige remsysteem wordt daarom op de autokeuring in detail nagekeken. Naast het checken van de staat van het systeem wordt er op de schouwing ook een remtest keuring uitgevoerd. Deze remtest keuring is bedoeld om te bepalen of de remmen van een voertuig correct werken en of het voertuig snel genoeg kan worden gestopt in noodsituaties.

Remtest op de keuring

Als je je wagen aanbiedt op de schouwing komt deze onvermijdelijk op de remmentestbank terecht. Dit is een apparaat dat de autokeuring gebruikt om de remprestaties van een voertuig te testen. Het is ontworpen om te meten hoe effectief de remmen van een voertuig zijn en of ze voldoen aan de wettelijke eisen voor veiligheid op de weg. Tijdens de remtest keuring zal de inspecteur verschillende metingen uitvoeren. Volgende zaken worden nagekeken:

  •  remkracht van elk wiel
  • de remvertraging
  • de symmetrie van de remkracht tussen de linker- en rechterwielen
  • de werking van de handrem

De testresultaten worden vervolgens geanalyseerd om te bepalen of het voertuig aan de wettelijke vereisten voldoet.

Werkwijze remtest keuring

De remmentestbank van de autokeuring is een geavanceerd meetinstrument. Het werkt door middel van hydraulische druk en krachtsensoren die de remkracht kunnen bepalen. De technische inspectie gaat als volgt te werk om een remtest keuring uit te voeren:

  1. Het voertuig wordt op de remmentestbank gereden en vastgezet met behulp van de in de vloer gemonteerde klemmen. De bank is verbonden met een computer die de remtest uitvoert.
  2. De remtest bestaat uit verschillende fasen, waaronder een handremtest, een rembalans-test en een remkracht-test. Tijdens de handremtest wordt gecheckt of deze goed werkt. Bij de rembalans-test worden de linker- en rechterremmen van het voertuig getest om na te gaan of ze evenveel remkracht hebben. Bij de remkracht-test wordt de remkracht op elk wiel gemeten.
  3. De autokeuring meet de remkracht door middel van hydraulische druk. De testbank maakt gebruik van krachtsensoren die zijn gekoppeld met elk wiel van het voertuig. De sensoren meten de kracht die op het wiel wordt uitgeoefend en sturen deze informatie door naar de computer.
  4. De computer analyseert de testresultaten en vergelijkt deze met de wettelijke normen. Als het voertuig niet aan deze normen voldoet zal je wagen niet door de keuring geraken met een rood schouwingsbewijs als gevolg.

Is een remtest op de autokeuring slecht voor een auto?

De remtest keuring is over het algemeen niet schadelijk voor een voertuig. De autokeuring doet deze test volgens strikt bepaalde standaardprocedures en met moderne apparatuur .

is een remtest keuring schadelijk voor auto?Als de remmen van een voertuig in slechte staat verkeren of niet goed onderhouden zijn kan de remtest wel schadelijk zijn. De test kan dan de zwakke plekken van de remmen blootleggen en dat kan eventueel tot meer schade leiden.

Heb je het idee dat er een probleem is met de remmen van je voertuig? Wacht dan niet tot je je wagen moet laten keuren. Laat je remmen zo snel mogelijk nakijken door een garagist. Niet alleen omdat slecht functionerende remmen op de keuring extra schade aan het remsysteem kunnen veroorzaken. Doe het vooral voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Rood na de remtest keuring?

Als het voertuig niet slaagt voor de remtest keuring zal je een rood keuringsbewijs krijgen. Je zal de remmen moeten laten herstellen of vervangen. Je zal je wagen opnieuw moeten aanbieden voor een herkeuring in hetzelfde keuringsstation. Als het voertuig slaagt voor de remtest wordt een keuringsbewijs afgegeven dat aangeeft dat het voertuig voldoet aan de wettelijke vereisten.

Similar Posts