Verplichte periodieke keuring

Op de autokeuring wordt een voertuig gecontroleerd op een aantal zaken. Er wordt onder meer bekeken of de wagen voldoet aan de technische vereisten om veilig op de weg te mogen. Dit was de eerste en belangrijkste taak toen de autokeuring in indertijd werden opgericht. Inmiddels wordt er ook aandacht besteed aan het milieu. De technische controle zal dus ook nakijken of het voertuig in orde is inzake de milieu vereisten. In principe is dit een momentopname. Een groen schouwingsbewijs is dus ook niet onbeperkt geldig.

Om er zeker van te zijn dat een voertuig ook op langere termijn veilig is moet dit voertuig periodiek worden aangeboden voor een technische controle. Daarom heeft Europa beslist dat alle landen verplicht zijn om op regelmatige basis controles te organiseren. De landen zijn zelf vrij om de organisatie van de autokeuring concreet in te vullen. Ze dienen er wel voor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving.

Wanneer moet je auto naar de keuring?

Deze regelgeving geeft aan dat een eerste technische controle plaats dient te vinden na vier jaar. Deze regel geldt voor particulieren wagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Andere voertuigen die zich op de openbare weg begeven moeten zich elk jaar aanbieden bij de technische inspectie. Er zijn wel een aantal voertuigen die vrijgesteld zijn van deze regels. Denken we dan bijvoorbeeld aan brandweer- of legervoertuigen.

Keuringsverplichting volgens EU richtlijnen

  • Landen die deel uitmaken van de Europese unie dienen de voorgestelde termijnen te respecteren. Het is echter wel mogelijk om strenger op te treden. In meerdere landen zal je dus jaarlijks naar de technische keuring moeten van zodra je voertuig vier jaar oud is.
  • Naast de termijnen geven de Europese richtlijnen ook duidelijk aan wat er juist moet nagekeken worden aan het voertuig. Het betreft hier technische elementen en milieuzaken. ook in dit geval is het de lidstaten vrij om strenger op te treden en meer zaken te gaan controleren. Minder streng zijn mag niet. Bepaalde controles achterwege laten mag ook niet. Een meer doorgedreven en strengere technische inspectie daarentegen is in een lidstaat wel toegelaten.

Organisatie in België

België heeft keuringscentra in alle provincies. De uitbating gebeurt door verschillende firma’s die daarvoor een exclusieve vergunning hebben. De openingsuren van de keuring zijn op elkaar afgestemd. De bedoeling is om de klanten zo ruim mogelijke openingsuren aan te bieden, zowel voor vrije aanbieding als voor keuringen op afspraak. In onze buurlanden zoals Frankrijk, Nederland of Groot-Brittannië worden de autokeuringen uitgevoerd door garagisten die daarvoor een speciale vergunning hebben gekregen. Eigenaars van voertuigen combineren de verplichte keuring dan dikwijls met een groot onderhoud.

Door deze andere aanpak kan je dus niet zomaar in het buitenland terecht voor een technische keuring. Voertuigen met een Belgische nummerplaat moeten daarmee verplicht in België gekeurd worden. Wel ben je vrij om naar gelijk welk station te gaan. Dit moet zelfs niet in je eigen regio of provincie zijn. Je kan bijvoorbeeld naar een ander station gaan omdat je op een beter uur een afspraak kan krijgen. Ook kan je eventueel kijken op de camera’s van de autokeuring. Zo kan je nachecken waar en wanneer het minder druk is. Deze webcams vind je in keuringscentra overal in België, bijvoorbeeld de webcam in Hechtel, de online camera van Turnhout of webcamera in Malle. Omdat de prijs van een autokeuring vastgelegd is door de overkoepelende vakvereniging Goca betaal je in elke autokeuring evenveel.

Similar Posts