Keuring in Nederland

RDW Keuring in NederlandEuropa heeft een aantal richtlijnen uitgevaardigd inzake de controle op voertuigen. Het betreft algemene richtlijnen inzake termijnen en te controleren zaken. Deze richtlijnen kunnen door elke lidstaat afhankelijk worden ingevuld. De technische controle in bijvoorbeeld België, Nederland of Frankrijk is daarbij telkenmale op een andere manier georganiseerd. Gemeenschappelijk kenmerk is wel dat er altijd wordt uitgegaan van de Europese richtlijnen.

In België vallen alle aspecten van de keuring onder de bevoegdheid van eenzelfde dienst. Het gaat dan meer concreet om onafhankelijke bedrijven die van de Belgische overheid de toestemming hebben gekregen om autokeuringen uit te voeren.

Autokeuring in Nederland

In Nederland is de technische controle helemaal anders georganiseerd dan in België. Er zijn in Nederland eigenlijk drie verschillende spelers op de markt.

  • De rijksdienst voor het wegverkeer houdt zich bezig met de keuring wanneer een auto geïmporteerd wordt in Nederland en bij grote aanpassingen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een voertuig op benzine dat wordt aangepast om te rijden op LPG.
  • De verplichte periodieke controles zoals die door Europa zijn voorgeschreven worden in Nederland uitgevoerd door de Algemene Periodieke Keuring. Dit zijn in de praktijk garages of organisaties die daarvoor een goedkeuring hebben gekregen. Zij hebben een APK keurmeester in dienst.
  • Wie zijn auto wil laten keuren bij aankoop of verkoop of wanneer er bijvoorbeeld discussie optreedt inzake reparatie kan daarvoor terecht bij een vrijwillige autokeuring. Deze vrijwillige autokeuring kan door iedereen worden uitgevoerd. Er geldt geen bescherming van deze benaming.

Wanneer naar de keuring in Nederland?

Voor wat de periodieke controles betreft is Nederland strenger dan wat Europa voorstelt. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen benzine, diesel of LPG voertuigen.

  • Een auto met een benzinemotor moet vier jaar na de eerste ingebruikname voor het eerst naar de keuring. Daarna wanneer de wagen zes jaar oud wordt, wanneer hij acht jaar oud wordt en daarna jaarlijks.
  • Rijdt een wagen op diesel of LPG? Dan moet deze drie jaar na de ingebruikname voor de eerste keer worden voorgereden bij de technische controle. Daarna is een jaarlijkse controle verplicht.

Net zoals in België moet je in Nederland niet wachten tot de vervaldatum van het keuringsbewijs om met je auto naar de inspectie te gaan. je kan je auto al twee maanden voor de vervaldatum aanbieden. Gaat je wagen vlekkeloos door de controle dan wordt er voor de verlenging uitgegaan van de vervaldatum.je verliest dus niet door je wagen vroegen aan te bieden bij de keuring.

Net zoals in de andere landen is het niet toegelaten om de vervaldatum van het keuringsbewijs de overschrijden. Een auto dient de laatste op de vervaldatum aangeboden te worden op de autokeuring. Is het keuringsbewijs vervallen mag er niet meer met het voertuig worden gereden.

APK keuring kan ook in België

De Nederlandse APK kan ook in bepaalde autokeuringen in België worden uitgevoerd. Er zijn meer dan 75 keuringscentra verdeeld over België. Slechts een beperkt aantal bieden deze APK keuring aan. Bij onderstaande stations kan een auto, ingeschreven op Nederlands kenteken, terecht.

Meestal dient de keuring op afspraak te gebeuren. Er wordt dan gezorgd dat er een erkende APK keurmeester in het station in kwestie ter plaatse is. Al deze keuringscentra zijn trouwens gelegen in Vlaanderen zodat je altijd in het Nederlands geholpen wordt.

Similar Posts