Keuring van je auto in detail

keuring autoDe Europese unie heeft een aantal richtlijnen uitgevaardigd waaraan de keuringen in de verschillende lidstaten moeten voldoen. Elk land is vrij om de keuring te organiseren op de manier dat hij het wel. Wel is het verplicht om te zorgen dat de minimumvereisten worden gehaald. In landen zoals Frankrijk of Nederland wordt de technische controle uitgevoerd door garagisten die over een geldige vergunning beschikken.

In België is de organisatie van de autokeuring toegewezen aan een beperkt aantal bedrijven. Deze hebben verschillende keuringscentra verdeeld over het ganse land. Zo worden alle keuringen in West-Vlaanderen bijvoorbeeld uitgekomen door de KM en in Oost-Vlaanderen door SBAT. voor de andere provincies zijn er meerdere bedrijven actief binnen de provinciegrenzen. Er wordt door deze bedrijven intensief samengewerkt waardoor de openingsuren en keuringsprocedure op elkaar zijn afgestemd. Wij zijn auto wil laten keuren is dus verplicht om zich bij één van deze bedrijven aan te melden. Je beslist zelf waar je naar de keuring gaat. Dit hoeft namelijk niet noodzakelijk in de buurt van je woonplaats te zijn.

Waar moet je naar de keuring met je auto?

 • De diensten van de autokeuring sturen je een tijdje voor de verplichte periodieke controle een uitnodiging. In de meeste gevallen zal op dit kaartje het adres vermeld staan van het keuringscentrum dat het dicht bij je woning gelegen is. Dat betekent helemaal niet dat je ook verplicht bent om effectief naar dat adres te gaan.
 • Je bent volledig vrij om je voertuig aan te bieden bij één van 77 keuringscentra in België. Een ander station kan wenselijk zijn. Bijvoorbeeld omdat de openingsuren beter afgestemd zijn op je agenda of omdat je er gemakkelijker een afspraak kan krijgen.
 • Je mag ook elk jaar opnieuw naar een ander keuringscentrum gaan. Er is wat betreft de vrije keuze slechts één belangrijke beperking. Wanneer je een rood keuringsbewijs hebt gekregen ben je verplicht om de herkeuring te laten doorgaan is hetzelfde station.

Wat wordt er nagekeken op de keuring?

Op de schouwing word je auto technisch volledig in detail bekeken. Alle verschillende aspecten komen daarbij aan bod. Zijn er zaken die niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen? Voor een aantal dingen krijg je een groen keuringsbewijs met een opmerking erbij. Andere leiden tot een herkeuring binnen een bepaalde periode. In het slechtste geval krijg je een rode keuringskaart en wordt het voertuig verboden tot het verkeer.

Naast de documenten en metingen voor de milieunormen worden volgende technische zaken nagekeken op de keuring:

 • Controle van remmen, remleidingen en remsystemen
 • Controle van het stuurinrichting: het stuur, stuuroverbrenging, stuurbekrachtiging
 • Controle van verlichting, reflectoren en elektrische installaties, ook elektrische verbindingen voor een  aanhangwagen, elektrische bedrading, lichten vooraan en achteraan het voertuig, mistlichten, nummerplaatverlichting,…
 • Nakijken of de chauffeur vanuit de auto een goed zicht heeft op het verkeer. Toestand van de ruiten, achteruitkijkspiegels, ruitenwissers, ruitensproeiers en de ontwaseming worden tijdens de keuring van een auto of ander voertuig nagekeken.
 • Het chassis van het voertuig wordt op de controle nagekeken. Op de keuring kijken ze na wat de algemene toestand van het chassis, uitlaatpijpen, brandstoftanks en brandstofleidingen is. Ook de cabine of koetswerk van een auto wordt onder de loep genomen, waaronder de deurportieren, bodem, zitplaatsen, spatborden,…
 • Controle van de assen, wielen en ophanging van de auto of ander voertuig. De wielassen, wielen en banden worden bekeken.Dat geldt ook voor ophangingssystemen zoals veren en schokdempers of luchtvering.
 • Nazicht van diverse uitrustingen van het voertuig zoals veiligheidsgordels; SRS-systemen, brandblusser, gevarendriehoek, verbandtrommel, snelheidsmeter of tachograaf.

Is de autokeuring op afspraak of niet?

keuring auto in BelgiëNaar de keuring gaan kan al dan niet op afspraak. In de tijden voor corona werd er vrij beperkt gewerkt met afspraken. Bij veel autokeuringen was dit bijvoorbeeld enkel mogelijk op maandag- of donderdagavond, na de keuringen zonder afspraak. In de coronaperiode hebben veel keuringen zich anders georganiseerd.Een aantal centra werkt enkel voornamelijk op afspraak. Dit was bijvoorbeeld het geval in de schouwingen die deel uitmaken van de KM in West-Vlaanderen of SBAT in Oost-Vlaanderen. Meer informatie over de huidige aanpak vind je op de hoofdpagina over afspraken met de autokeuring.

Hoe bereid je de keuring van je auto voor?

hoe verloopt de keuring van een autoMoet je binnenkort naar de autokeuring? Er zijn verschillende voorbereidingen mogelijk. Je kan gewoon niets doen en hopen dat je voertuig alle testen passeert. Het is ook een optie om je wagen vooraf bij de garage aan te bieden voor een uitgebreide check up. De garagist kan dan alle elementen van je auto vooraf nakijken en onderdelen repareren of vervangen waar nodig.

Vooraf niets doen is goedkoop maar leidt achteraf mogelijks tot extra kosten. Alles door je garage laten nakijken en vervangen geeft je veel zekerheid maar het kostenplaatje kan aardig oplopen. Het is daarom aan te raden om vooraf zelf je auto na te kijken met een uitgebreide checklist voor de keuring. Je kan hiermee geld besparen. Je kijkt zelf een aantal dingen na en vervangt ze op voordelige wijze.

Hoe verloopt de keuring van een auto in België?

 • In een eerste fase wordt er gekeken of het voertuig wel overeenstemt met de papieren. Concreet betekent dit dat er gekeken wordt of het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheid overeenstemmen met de wagen. De controleur zal dan ook het chassisnummer, de nummerplaat en het identificatieplaatje nakijken. hij zal controleren of deze kloppen met de papieren.
 • In een tweede fase wordt gekeken of het voertuig wel voldoet aan de milieuwetgeving. Er zijn door de wetgever criteria vastgesteld inzake emissies. Op de technische controle wordt gekeken of het voertuig de voorgeschreven limieten niet overschrijdt. Wagens die zijn uitgerust met een dieselmotor worden onderworpen aan een roetmeting. Bij benzinemotoren wordt de CO2 waarde nagemeten en wordt de lambda waarde nagekeken.
 • De derde fase neemt het leeuwendeel van de tijd in beslag. Het betreft een technische controle van het voertuig. Hierbij wordt gekeken of het voertuig veilig is voor het verkeer. Alle deelaspecten die hierbij een rol spelen worden nagekeken. Dit kan visueel gebeuren door de inspecteurs of aan de hand van gespecialiseerde apparatuur. het doel is om een volledig beeld te krijgen van de staat van de wagen.er worden tijdens deze procedure ook dikwijls zaken vastgesteld die niet noodzakelijk leiden tot een herkeuring maar toch de nodige aandacht vragen. Deze zaken worden ook vermeld op het keuringsverslag als zijnde gebreken die nauwlettend in het oog moeten worden gehouden.

Groene of rode keuringskaart voor je auto

Op basis van het resultaat van de drie verschillende fases wordt er een groene of rode keuring staat toegekend. Met een groene kaart mag je rijden op het moment van de volgende periodieke keuring. Met een rode kaart dient er binnen een bepaalde periode een herkeuring te gebeuren. De drie scenario’s vind je hieronder in detail

 • Je krijgt een groen keuring bewijs. In dit geval is je wagen veilig en voldoet hij aan de milieu vereisten. Je mag dus zonder verdere voorwaarden met je voertuig op de baan.
 • Je krijgt een groen keuring bewijs waarbij de geldigheidsduur beperkt wordt tot drie maanden. Dit krijg je wanneer de inspecteur administratieve gebreken of een niet gelijkvormelijkheid heeft vastgesteld. Je beschikt dan over drie maanden de tijd om de administratie in orde te brengen. Toch heb je een groen keuringsbewijs gekregen omdat de wagen zelf uiteindelijk wel veilig is en voldoet aan de milieureglementering.
 • Je ontvangt een rood keuring bewijs. In dit geval zal de wagen herkeurd moeten worden. Er wordt op het rode keuring bewijs duidelijk aangegeven welke aspecten er voor hebben gezorgd dat de rode kaart werd afgeleverd. je krijgt dan de tijd om het voertuig in orde te brengen. Het voertuig moet in dit geval herkeurd worden. Is na de herkeuring alles in orde? Dan ontvang je een groen keuring bewijs met normale geldigheidsduur.

Waar moet een eventuele herkeuring gebeuren?

Een rood keuringsbewijs betekent dat je je wagen technisch in orde moet brengen. Daarna kan je opnieuw naar de keuring voor een herkeuring. Het is belangrijk om op te merken dat een herkeuring dient te gebeuren in het keuringsstation waar je werd afgekeurd. Daarnaast dien je je ook tijdig aan te bieden voor deze herkeuring. Zo niet riskeer je dat er toch opnieuw een volledige keuring zal gebeuren. Bij een herkeuring worden enkel die aspecten herbekeken die niet in orde waren. Een herkeuring is daarom ook goedkoper dan een volledige keuring. De kostprijs voor een herkeuring vind je op de pagina met de kostprijzen voor de autokeuring.

Wat met elementen die je nauwlettend in het oog moet houden?

Het is altijd mogelijk dat de inspecteur op de autokeuring een aantal zaken vaststelt die op termijn problemen zouden kunnen geven. Het gaat dan om dingen waarvoor de auto niet wordt afgekeurd maar die toch best in het oog worden gehouden. Je ontvangt dan een groene kaart waarbij er elementen worden vermeld die het best nauwlettend in het oog houdt. Het is interessant om deze aan te kaarten met je garagist wanneer je je wagen voor het onderhoud aanbiedt. Zo vermijd je dat de situatie verergert en dat de wagen bij een volgende periodieke keuring toch wordt afgekeurd.

Similar Posts